Klimaforandringer kan krympe fisk

Varmere vann kan føre til at fisken blir opptil 24 prosent mindre i 2050.

SENEGAL/

Ifølge rapporten vil tropisk fisk vil både bli mindre og flytte på seg - i retning polene.

Foto: FINBARR O'REILLY / Reuters Creative

Tidligere forskning har vist at forandringer i havtemperaturen kan påvirke fisk både når det gjelder utbredelse og evne til å formere seg.

Nå tyder en ny rapport på at fiskens størrelse også blir påvirka - og det i langt større grad enn hva ekspertene hadde forventa.

– Vi ble overraska

Rapporten, som er publisert i Nature Climate Change, er basert på modellering av hvordan drøyt 600 fiskearters vekt blir påvirka av økte havtemperaturer.

De har basert seg på utslippsprognoser fra FNs klimapanel, og kommet fram til at fiskene vil minke med mellom 10 og 24 prosent i størrelse fra 2000 til 2050.

– Vi ble overraska over at fiskene vil bli såpass mye mindre, sier William Cheung, hovedforfatter av rapporten, til Physorg.

Studien er den første i sitt slag, og er utført av forskere ved University of British Columbias fiskeriavdeling.

Tropisk fisk svømmer mot polene

Hvis klimapanelets prognoser viser seg å holde mål vil havet bli både varmere og fattigere på oksygen.

– Høyere temperaturer leder til økt stoffskifte, noe som igjen fører til større behov for oksygen. Konsekvensen blir at fisken går tom for oksygen som muliggjør videre vekst på et tidligere tidspunkt i vokseprosessen, sier Cheung.

Modellen har også blitt brukt til å forutsi fiskemigrasjon - forskerne tror at de fleste fiskeartene vil bevege seg mot polene i en gjennomsnittlig hastighet på 3,6 kilometer i året.

– I Nordsjøen kan man forvente å se mindre fisk fra tropiske farvann i fremtida, forteller Cheung.

Har krympa mer enn de forutså

Forskerne bak rapporten sier at faktiske observasjoner av størrelsesutviklinga til torsk og hyse i Nord-Atlanteren viser at anslagene i rapporten kan være for konservative.

Både torsk og hyse har krympa mer siden 2000 enn det rapporten forutså.

Alan Baudron fra universitetet i Aberdeen har forska på hyse i Nordsjøen, og mener at utviklinga går den veien rapporten sier - noe han mener kan påvirke fiskenes evne til å reprodusere seg.

- Mindre fisker produserer færre og mindre egg, noe som kan redusere forplantningspotensialet til arter til et punkt som gjør dem mindre motstandsdyktige mot for eksempel forurensning og overfiske, sier han til BBC.

Cheung påpeker at det er usikkerhet knytta til prognosene de har basert seg på for utslipp av klimagasser, og at videre forskning er nødvendig.

– Rapporten viser at klimaforandringer kan føre til en markant nedgang i fiskers maksvekt. Nå må vi se nærmere på hvordan fisken reagerer på det.