Hopp til innhold

Kjølig for vikingene på Grønland

5600 års klimahistorie rekonstrueres ved hjelp av sedimentkjerner fra to sjøer, nær de gamle norrøne bosettingene på Vest-Grønland.

Isen skjuler 5.600 års klimahistorie

Isen skjuler 5.600 års klimahistorie. Forskerne William D'Andrea (t.h) og Yongsong Huang med en iskjerne fra en sjø nær Kangerlassuaq på Grønland.

Foto: Brown University

Klimaforskere har vært i stand til å slå fast at Grønland ble rammet av en utvidet kuldeperiode på begynnelsen av 1400-tallet. Denne kalde perioden, også kalt Den lille istid, har vært sett på som hovedgrunnen til at den norrøne kulturen på øya forsvant.

Omstendighetene rundt de utdødde bosettingene har imidlertid vært uklare.

Nå har forskere fra Brown University i USA funnet at temperaturene falt mange grader i løpet av noen tiår.

5600 års klimahistorie i is

Forskerne baserer sine funn på utborede sedimentkjerner fra to sjøer i Kangerlussuaq. Disse danner grunnlaget for den første rekonstruksjonen av 5600 års klimahistorie. Funnene framkommer i Proceedings of the National Academy of Sciences .

– Dette er den første kvantitative temperaturregistreringen fra området de bodde i, sier William D’Andrea i en pressemelding. D'Andrea tok sin doktorgrad i geologiske fag ved Brown University. Han er nå er nå forsker ved University of Massachusetts-Amherst.

– Så vi kan si at det er definitivt en avkjølingsbølge i regionen rett før det norrøne forsvinner, fortsetter forskeren.

Hurtige klimaforandringer

– Målingene viser hvor fort temperaturen falt i regionen og hvor mye, sier medforfatter Yongsong Huang, geologiprofessor ved Brown University og fortsetter:

– Det er interessant å vurdere hvor hurtig klimaforandringer kan ha hatt effekt på tidligere samfunn, spesielt i lys av de raske forandringene som foregår i dag.

Temperaturfall

D’Andrea understreker at klimaet ikke er den eneste grunnen til at de norrøne bosetningene ble borte. Også konflikter med inuitene, og at de var så avhengige av egen fedrift, jordbruk og av handelen med Skandinavia, kan også ha vært medvirkende faktorer.

Men klimaet må ha spilt en viktig rolle. Vikingene kom til Grønland på 980-tallet i en klimamessig varm periode. Der anla de en rekke små samfunn langs Grønlands vestkyst.

I starten på 1100-tallet faller temperaturen dramatisk. Forskerne ved Brown University mener det er snakk om 4 grader over en periode på 80 år, basert på funn fra iskjernene.

Vanskelig for bosetterne

Vikingskipet Åsa

Kanskje dro de siste bosetterne fra Grønland i en slik farkost?

Foto: Dagfinn Lien

Du har en periode hvor somrene er lange og milde, og du bygger opp og utvider gården din.Så går du plutselig år for år inn i en kjøligere tid og somrene blir kortere og kaldere. Det er vanskelig å produsere så mye høy. Du kan jo selv forestille deg hvordan denne spesielle måten å leve på, ikke kunne overleve, sier D’Andrea.

Arkeologiske og skrevne kilder viser at vestsida forlates en gang midt på 1300-tallet, mens den siste norrøne bosetter forsvinner fra Øst-Grønland tidlig på 1400-tallet.

Sårbare områder

Trond Dokken, seniorforsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning , synes resultatene virker spennende.

– Vi har allerede data tatt fra isen langt oppe på Grønland og seismologiske data fra havbunnen, men det kan være store variasjoner innenfor et område. Åpne eller stengte hav vil også påvirke temperaturen, sier Dokken.

– Noen regioner kan tåle større temperaturøkninger enn andre, . Det som er interessant er å finne ut hvor sårbare og følsomme noen områder er for klimaendringer.

Den lille istid

Trond Dokken

Trond Dokken, seniorforsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning

Foto: Bjerknessenteret, UiB

Han trekker fram at den naturlige klimavariabiliteten er på rundt 100-200 år, og at de norrøne bosetterne ankom mens klimaet var «på opptur». Etterhvert faller temperaturen over hele Nord-Europa. Selv Themsen i London fryser til hvert år til inn på 1600-tallet.

– Den lille istid slutter egentlig ikke før rundt 1920. Først da trekker breene seg tilbake, forklarer klimaforskeren.

Det er i vår tid med raske klimaendringer, at denne trege klimarytmen brytes.

– Breene har trukket seg raskt tilbake i det tiåret som har gått, og de siste ti år har klimaet endret seg mye raskere enn noen gang tidligere, slår Trond Dokken ved Bjerknessenteret fast.