Kjemper mot havmonster

De er små, piggete og har spist opp mot 90 prosent av havets regnskog.

Kråkeboller
Foto: NRK

I løpet av få tiår er nær halvparten av skogen som omgir norskekysten blitt til ørken. Tareskogen på havbunnen er rett og slett gnagd bort. Den piggete lille kråkebolla er den store skurken.

Glupske boller

I følge forskerne er det 40 milliarder av dem langs kysten, og de sprer seg stadig. Tareskogen er næringen deres, men når den blir beitet ned, forsvinner også et av verdens mest produktive økosystemer borte. Det skader bestandene av kystfisk.

Hartvig Christie forsker NIVA

Hartvig Christie er ekspert på kråkeboller

Foto: NRK

Siden 1970 har forskerne fulgt kråkebollas glupske vandring nordover kysten fra Trøndelag og oppover. De naturlige fiendene til kråkebolla, steinbit, sild og kysttorsk, beiter på kråkebolla og larvene dens, og kunne ha stanset spredningen. Men et kraftig overfiske førte til at disse fiskeslagene ble redusert. I tillegg til overfisket, økte også temperaturen i havet, noe som også kan ha vært til kråkebollas fordel.

Kunstig rev

Nå har en av Norges fremste eksperter på tareskogedøden, Hartvig Christie fra Norsk institutt for vannforskning, funnet en metode han tror kan hjelpe mot tareskogdreperen. Han har deltatt i utviklingen av et av verdens største menneskeskapte rev i betong og plast.

- Når tareskogen er borte mangler fisken skjulesteder. I tillegg blir det vanskelig for planter å slå seg ned. Det er dette problemet vi forsøker å løse med disse revene, forklarer han. 

I litt over ett år har revet stått utplassert på bunnen av Slettnesfjorden utenfor Hammerfest, og så langt er ekspertene svært fornøyde med testene.

 

SE: Kunstige rev kan redde tareskogen

 

Bunnen av Porsangerfjorden

I dag er bunnen av Porsangerfjorden helt dekket av kråkeboller

Foto: Hartvig Christie, NIVA