Hopp til innhold

Bilførere kan sovne av lavfrekvent lyd

Svenske forskere har funnet ut at monoton during fra veibanen øker risikoen for at bilførere sovner. Funnene kan bli en viktig brikke i norsk trafikkforskning fremover.

Mann sover i bil

Sjåfører som sovner bak rattet er et stort problem i trafikken. Bedre veier kan være et virkemiddel mot trøtte sjåfører.

Foto: Colourbox

Lyden som oppstår når hjulene treffer asfalt ligger på et lavfrekvent nivå for den menneskelige oppfattelsesevnen. Dette oppfattes som beroligende, og den sjokkartede følelsen som oppstår når bilen på vei over romlefeltet er noe alt for mange kan nikke gjenkjennende til.

Dagens Nyheter skriver at forskere ved Statens veg- og transportinstitutt (VTI) i Sverige mener de kan påvise en tydelig årsakssammenheng mellom støy og trafikkulykker. Bilens dekktype, lydisolering og underlaget man kjører på, er faktorer som er med på å bestemme støynivået.

– Det hjelper om bilen er optimalt lydisolert, men det er vanskelig å stenge den lavfrekvente lyden helt ute, sier Anna Anund til Dagens Nyheter. Hun er en av forskerne som står bak undersøkelsen, og slår fast at det er en tydelig sammenheng mellom lavfrekvent lyd og søvnighet.

– Monoton vei er farlig

Svenskene mener at trøtte sjåfører står bak 20 prosent av alle ulykkene i landet. I en undersøkelse Statens Vegvesen fikk utført i 2008, kom det frem at 59 prosent av alle mannlige og 29 prosent av kvinnelige bilister hadde duppet av bak rattet.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF, mener det er viktig å sette fokus på alle aspekter ved å holde sjåførene våkne og konsentrerte.

– Det beste virkemiddelet mot trøtthet er å ta hyppige pauser. Men vi vet også at veibanen har mye å si, og det er for eksempel farlig når veien oppfattes som monoton for synet. Dette er ikke noe stort problem med det varierte landskapet vi har i Norge, men det er naturlig å tro at det man oppfatter med hørselen har en tilsvarende, monoton og sløvende effekt, mener Sagedal.

Piggdekk på bar asfalt

Piggdekk er noe som fører til mer støy i bilen.

Foto: Eva Susanne Drugg/NRK

Sliper ned asfalten

Akkurat hvor mye søvnigheten øker i takt med de lavfrekvente lydene har ikke forskerne vært i stand til å finne ut av. Men VTI starter nå et nytt forskningsprosjekt der de skal dykke dypere ned i denne materien.

I prøveprosjektet, som settes i gang i høst, vil de slipe vekk de øverste millimeterne av asfalten og tette hulrommene mellom asfaltsteinene. Dette mener forskerne vil minske rullemotstanden med fire til syv prosent og redusere støyen med mellom en og tre desibel.

Ulf Winther er prosjektleder for støy og trafikk i Norsk forening mot støy, og mener vi bør lære av svenskene.

– I Sverige eksisterer det et regelverk som omfatter lavfrekvent støy, men det har vi ikke i Norge. Derfor mener vi at dette virkelig er noe myndighetene burde se nærmere på, både for å motvirke ulykker og for å redusere støyproblemer i samfunnet for øvrig.

På grunn av piggbruken har man i Norge, Sverige og Finland en mer grovkornet asfalttype enn i andre land. Å se nærmere på underlaget er derfor noe Winther mener vil være et godt utgangspunkt for å forbedre trafikksikkerheten.

– Støy er noe bilindustrien tradisjonelt har vært veldig opptatt av å utbedre, da dette forbindes med bilens komfort. Men underlaget man kjører på er prisgitt myndighetenes vurderinger, så her har vi ikke kommet like langt, sier han.

(Saken fortsetter etter bildet.)

Asfalt

Vegvesenet har testet ut støysvak asfalt, og vil ta en nøye gjennomgang av den svenske undersøkelsen.

Foto: Illustrasjonsfoto

Nytt for Vegvesenet

Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen. Hun mener at de nye oppysningene kan føre til at de må endre hele tankesettet i trafikkforskningen.

– I Vegvesenet jobber vi med både søvn og støysvake dekker, men koblingen mellom de to er ny for oss. Vi har konsentrert oss om hvordan støyen påvirker de som er i nærheten av trafikken, men her ser det ut til at støy har en effekt på bilistene også. Det setter hele situasjonen i et nytt lys, sier hun.

Statens Vegvesen har vurdert at 19 prosent at alle dødsulykker i Norge i 2012 hadde sammenheng med sjåfører som sovner. At det kan ha sammenheng med underlaget er ikke overraskende for Vegvesenet, men alle brikkene som utgjør trafikksikkerhet er deler av et komplisert puslespill.

– Vi har gjort forsøk med støysvake veidekker, og ser at liten stein gir mindre støy. Et slikt dekke har god effekt på støyredusering for naboer til veien, men kan samtidig ha negativ effekt på andre områder, som bremselengde på bilen og slitasje på veien. I trafikkforskning er det mange forhold som spiller sammen, så utfordringen er å finne ut av hva som er best for flest.

Nå vil Statens Vegvesen se til vårt naboland for å hente inn nye idéer de kan bruke til å utbedre trafikksikkerheten i Norge.

– Funnene fra svenskene er svært spennende, så nå kommer vi til å sette oss inn i forskningen for å se om det er noe vi kan ta lærdom av. Deretter får vi vurdere om vi skal gjøre egne forsøk videre.