Tørke kan sende 400 millioner på flukt

Ny forskning viser at flere hundre millioner kan bli sendt på flukt som klimaflyktninger om noen tiår. – Disse klimaendringene er svært alvorlige, sier Flyktningehjelpen.

Tørke i Afrika

12 millioner er truet av sultkatastrofen på Afrikas horn. I fremtiden kan klimaendringer føre til katastrofer i mye større omfang.

Foto: Bildekombo Meterologisk institutt/ Scanpix

Lisetta Trebbi

Lisetta Trebbi i Flyktningehjelpen mener fokuset på langsiktige katasrofer må økes.

En ny forskningsrapport fra Meterologisk Institutt viser at store områder i Nord-Afrika og Midt-Østen kan bli ulevelige innen 90 år, som følge av temperaturstigninger.

– Dette er ganske ekstremt. Resultatene er svært oppsiktsvekkende, sier forsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk Institutt.

Uklare konsekvenser

Ifølge rapporten kan mer enn 400 millioner mennesker bli drevet på flukt som følge av tørken, og dette vil naturlig nok få store konsekvenser.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvordan dette vil slå ut. Men det er helt tydelig at klimaendringene alvorlige, og at de vil ha en påvirkning, sier klimarådgiver Lisetta Trebbi i Flyktningehjelpen til NRK.no.

– Men det er vanskelig å vite noe sikkert. Det er mange andre forhold som spiller inn, og mennesker har vist seg å være svært tilpasningsdyktige, forklarer Trebbi.

Tvungen flukt

Sultkatastrofen Afrikas horn

Tørkekatastrofen på Afrikas horn får mindre oppmerksomhet enn andre katastrofer, ettersom den har skjedd såpass sakte.

Flyktningehjelpen opplyser at flom og andre naturkatastrofer sendte 42 millioner mennesker på flukt i 2010.

Selv om det er vanskelig å spå hva som vil skje i løpet av de neste tiårene, vil situasjonen vil etter alt å dømme bli utfordrende for befolkningen i Midt-Østen og Nord-Afrika.

– I dag er det vanskelig å måle hvor mange som blir drevet på flukt fra denne type naturkatastrofer, nettopp på grunn av at endringene skjer så langsomt, forteller klimarådgiveren.

Klimarapporten fra Meterologisk Institutt hevder at temperaturen i de tørketruede områdene kan stige med tre til fire grader. Konsekvensen kan være at folk vil måtte forlate sine hjemsteder for alltid.

– Forskning peker på at det sannsynligvis vil bli mange flere som blir drevet på flukt av de saktegående klimaendringene, som havnivåstigning, tørke og temperaturøkning, mener Trebbi.

Må sette større krav

Japan

Ødeleggelsene var enorme etter tsunamien i Japan. Oppmerksomheten fra media det samme.

Foto: AP

Klimarådgiveren mener verdenssamfunnet har en utfordring i å fortelle hvordan klimaendringene skjer, og hva de fører til.

– De sakte klimaendringene er mindre sensasjonelle ettersom endringene er mindre synlige enn de plutselige naturkatastrofene. Vi ser i dag at flom og storm får mye mer oppmerksomhet enn tørke, og det er absolutt en utfordring, sier Trebbi.

– Kan vi gjøre noe for å bremse den negative utviklingen?

– Folk kan bidra med å påvirke politikere, og få dem til å ta ansvar for å kutte utslippene av klimagasser. Innsatsen med klimatilpasning må gå hånd i hånd med kuttingen av CO2. Jo mindre CO2 vi slipper ut, jo bedre klarer vi å begrense klimaendringer.

Hun etterlyser mer fokus, og et bedre vern av mennesker som tvinges på flukt etter naturkatastrofer.

– Det er nødvendig med et bedre samarbeid internasjonalt, i forhold til de som blir drevet på flukt. I dag har ikke de som blir drevet på flukt over landegrenser krav på beskyttelse etter den internasjonale flyktningretten, ettersom de ikke regnes som forfulgte. Her mangler et rettsvern, og det er åpenbart veldig viktig å jobbe mer med dette, sier Lisetta Trebbi til NRK.no.