Virtuell obduksjon kan revolusjonere drapsetterforskning

Ny medisinsk teknologi erstatter kniven i obduksjonssalen og kan bidra til å løse drapsgåter. Metoden har allerede gitt resultater.

Dead

Det kan bli lettere å finne drapsårsaken i fremtiden ved hjelp av ny teknologi.

Foto: Jimmi Larsen / Colourbox

En gruppe sveitsiske forskere har utviklet en ny teknologi som gjør det mulig å obdusere døde personer uten å måtte skjære i kroppen.

- Kan finne alt av bevis

Ved hjelp av en bildeteknikk som kombinerer bruk av MRI, CT og overflateskanning kan man ifølge forskerne oppdage skader som ved hjelp av tradisjonell obduksjon ikke ville blitt funnet.

Metoden er på engelsk kalt «Virtopsy», og blir nå brukt av utvalgte rettsmedisinske institutter.

Sjef for Zurich' rettsmedisinske insitutt i Europa, Michale Thali, har tro på at virtuell obduksjon kan revolusjonere etterforskning av drap.

– I utgangspunktet vil det ikke finnes noe «perfekt mord» lenger, siden virtuell obduksjon lar deg finne alt av bevis, sier Thali, ifølge The Guardian.

«Virtobot», som oppfinnelsen kalles, blir godt mottatt av forskere og rettmedisinere. En av de som stiller seg positiv til virtuell obduksjon er Richard Dirndorfer, en av de fremste innen DNA-analyse.

– Virtuell obduksjon har potensial til å erstatte tradisjonell obduksjon en dag, sier Dirndorfer til det tyske vitenskapsmagasinet PM.

– Jeg tror det vil skje gradvis, på samme måte som at DNA-analyse gradvis erstattet blodtypeanalyse.

Virtobot

På robotarmen er det montert e en optisk 3D-overflateskanner, som brukes for å lage en 3D-modell av personens overflate.

Foto: Virtopsy.com

Allerede gitt resultater

I flere tilfeller har den nye teknikken ført til gjennombrudd i kriminalsaker.

Nettstedet spiegel.de skriver blant annet om ett tilfelle der den ordinære obduksjonsteknikken ikke var nok for å komme til bunns i saken.

Politiet i Zurich stod overfor en drapssak hvor en kvinne var drept. De søkte etter drapsvåpenet, og ved hjelp av «Virtoboten» fant de små metallpartikler i kvinnens hakeregion. Politiet visste nå hva de skulle lete etter, og fant til slutt våpenet - en kjøkkenkniv.

- Brutalt inngrep

Harald Aarset er avdelingsjef for patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han hopper ikke like høyt i taket som Richard Dirndorfer, men ser likevel positivt på metoden.

– Antall obduksjoner har gått ned. Mange synes vanlig obduksjon er et brutalt ingrep. Dermed er man ute etter andre løsninger, virtuelle, i stedet for å åpne kroppen, sier Aarset til NRK.no.

- Problemet da er at man ikke får sett alt like godt som før. Løsningen kan være at man lager mikroskopiske kutt og tar vevsprøver i kombinasjon med virtuell obduksjon.

Han tør ikke si noe om når virtuell obduksjon eventuelt blir vanlig å utføre i Norge.

– Jeg er ikke negativ til det, men det har vært snakk om dette i minst ti år, uten at det har skjedd noe. Plutselig skjer det gjennombrudd, men vi må ha rom og utstyr for å drive med dette. Det er mange praktiske ting som stenger, blant annet penger og ressurser.

Selv om de fleste forskere og rettsmedisinere nå er positive til den nye metoden, tror Lars Oesterhelweg, sjef for det rettsmedisinske insituttet ved Charite sykehus i Berlin, at ordinær obduksjon vil fortsette å være en viktig del av etterforskningen.

– For å kunne analysere fargen på blod og konsistensen på kroppsvæske, må vi fortsette med den ordinære obduksjonen, sier han, ifølge The Guardian.