Jobber for bedre solceller

Forskerne er nå på jakt etter en ny generasjon solceller som skal kunne utnytte en større del av solenergien enn det de gjør i dag.

Turid Worren Reenaas
Foto: Sverre Krüger / NRK

Dagens solceller utnytter energien i sollyset dårlig. De klarer bare å utnytte 17 prosent av energien i sollyset. For solcellene utnytter bare energien i den delen av solstrålinga som vi selv oppfatter som synlig lys.

Ny teknologi

Nå rigger forskere ved NTNU i Trondheim opp utstyr som skal utnytte den infrarøde varmeenergien som sola stråler ut. Denne strålinga vil forskerne bruke til å produsere såkalte kvanteprikker, mikroskopiske partikler helt nede på atomnivå. De har en svært viktig egenskap og det er at solceller med slike kvanteprikker, kan  absorbere langt mer av den innstrålte energimengden enn det tidligere solceller har maktet. For slike kvanteprikker kan få solcellene til å utnytte opp mot 50 prosent av sollyset, og dermed kan det også produseres langt mer elektrisk strøm.

Enorm energikilde

Og potensialet for denne teknologien er enormt. Bare en drøy halvtime med innstråling fra sola, har en energimengde som tilsvarer hele Norges forbruk av elektrisk strøm gjennom et helt år. Og det er garantert miljøvennlig og fornybar energi som vil hjelpe Norge betraktelig i kampen for å nå landets klimamål.  

SE INNSLAG: Skal fange energien i varmen fra sola