NRK Meny
Normal

Innvandringsfrykt kan skyldes immunforsvaret

Folk som føler avsky mot smitte i hverdagen, er generelt mer kritisk til innvandrere. Immunforsvaret har skylda, ifølge danske forskere.

Innvandrerkvinner i Oslo

Innvandrerkvinner i bygate.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Syns du det er greit å ha hudkontakt med doringen på et offentlig toalett? Har du ikke noe problem med tanken på kakerlakker løpende over gulvet? Klarer du å stå ved siden av noen med sterk kroppslukt uten å brekke deg?

Kan blokkere integrering

Jo, flere av denne typen spørsmål du kan si deg svært enig med, jo mer sannsynlig er det for at du er tolerant overfor innvandrere. Folk som syns kroppsvæsker, dyr, lukt, sex eller andre situasjoner som er forbundet med smitte er ekkelt, er sannsynligvis mer bekymret for innvandrere, viser en dansk forskningsrapport.

– Vi har ikke bare funnet en liten, merkelig sammenheng, men noe som kan stoppe helt for integrering av immigranter, sier professor i politisk psykologi Michal Bang Petersen ved Universitet i Århus.

Forskerne testet flere tusen personer i Danmark og USA ved hjelp av spørreskjema. Enkelte av deltakerne fikk målt kroppens fysiske reaksjoner på bilder som viste sykdom og smittefare.

Avsky mot alt fremmed

Alle testene viste at de som reagerte med mest avsky på smittekilder var de som reagerte mest på innvandrere.

– Frykten kommer fra et ubevisst system dypt i oss som vi ikke kan kontrollere, sier professor Michael Bang Petersen.

Forskerne mener adferdsdelene av immunforsvaret kan misoppfatte alt som er annerledes som en mulig smittefare.

– Folk med et sensitivt adferds-immunsystem, f.eks. de som har en tendens til å føle avsky, stempler ubevisst innvandrere som bærere av smittestoffer og opplever et sterkt ønske om å unngå dem, skriver danskene i rapporten sin.

De danske forskerne understreker at det i dag ikke er slik at immigranter utgjør noen reell smittefare. Men gjennom evolusjonen har en innebygd avsky mot fremmede vært en fordel for å unngå å bli syk.

– Alle har følt det

Samtidig har det vært en fordel å få inn nye gener i lokalsamfunnet eller handle med fremmede, så både åpenhet og avsky mot innvandring er sannsynligvis noe som ligger kodet i genene til oss alle.

Jon Horgen Friberg byline

– Hvis vi har et samfunnssystem der vi kan stole på at fremmede folk oppfører seg som de skal, da trenger vi i mindre grad å gi etter for våre naturlige impulser, sier Jon Horgen Friberg i Fafo.

– Alle har nok følt på at man er tett på fremmede som man syns er ekle, sier integreringsforsker Jon Horgen Friberg ved Fafo.

Han er en av samfunnsforskerne som syns evolusjonen er viktig også når man studerer samfunnet og har fulgt med på forskningen av adferds-immunsystemet fra sidelinjen.

– Fremmedfrykt har utvilsomt et visst biologisk fundament. Men samtidig er det ingen grunn til biologisk determinisme. Hvem som til enhver tid oppfattes som fremmede, og som dermed utløser denne følelsen, er i hovedsak sosialt og politisk konstruert, sier Friberg.

Kvalme fra immunforsvaret

Det er ikke første gang immunforsvaret blir koblet til innvandringsskepsis. Enkelte forskere tror morgenkvalmen, som rammer de fleste i starten av svangerskapet, skyldes et immunforsvar som går løpsk for å unngå smittestoffer.

Gravid og jordbær

At gravide blir kvalme og aversjon mot enkelte matvarer kan være kroppens forsøk på å unngå smitte.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Studier har blant annet vist at gravide i første trimester er mer skeptiske til innvandrere enn gravide lenger ut i svangerskapet.

Nå håper de danske forskerne at artikkelen deres kan bringe innvandringsdebatten inn på et mer "sobert" spor i en verden der stadig flere land opplever økt frykt mot innvandring.

– Vi tror artikkelen kan hjelpe oss å forstå hvorfor innvandringsdebatten kan være så følelsesladet og bringe den framover ved at vi erkjenner at noe av frykten er basert på irrasjonelle psykologiske impulser, sier Bang Petersen til NRK.