Innsjø under isen syder av liv

Prøver fra Vostok-innsjøen viser DNA fra omtrent 3.500 forskjellige organismer.

Vostok forskningsstasjon

Fire kilometer med is skiller Vostok-innsjøen fra omverdenen.

Foto: Todd Sowers LDEO, Columbia University, Palisades, New York
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

For mer enn 15 millioner år siden ble Vostok-innsjøen på Antarktis dekka av is.

Nå har det islaget blitt fire kilometer tykt, noe som er med på skape forhold de færreste livsformene vi kjenner har mulighet til å leve under.

Nå har prøveanalyser avdekka DNA fra anslagsvis 3.507 organismer - til forskernes overraskelse.

– Grensene flyttes

Vostok-illustrasjon

Vostok er verdens tredje største innsjø, og den største som ligger under is.

Foto: Columbia University

Rapporten, som nylig ble publisert i PLOS One, tar for seg analyser av DNA-sekvenser i iskjerner som ble henta opp fra Vostok-bassenget av russiske forskere i fjor.

Omtrent 94 prosent av DNA-sekvensene var fra bakterier - de resterende seks prosentene besto av arkebakterier og eukaryoter.

– Vi har funnet mye mer kompleksitet enn vi hadde trodd. Dette forteller noe om livsformers seighet og tilpasningsdyktighet, forteller biolog Scott Rogers, hovedansvarlig for DNA-analysene, til Telegraph.

Mange av artene er nye bekjentskaper for vitenskapen, men det ble også funnet bakterier som vi kjenner fra fordøyelsessystemet til fisk og skalldyr, noe som øker sjansen for at det kan eksistere mer avanserte livsformer i sjøen.

– Grensene for hvor det kan eksistere liv flytter seg stadig, sier Rogers.

Vostoks beliggenhet i Antarktis

Forholdene i Vostok-sjøen blir gjerne beskrevet som utenomjordiske.

Foto: NASA/Courtesy

– Utenomjordiske forhold

Vostok er verdens tredje største innsjø, og den største som ligger under is.

– Snø og is ligger som et isoleringsteppe over de antarktiske fjellene, og dermed holdes varmen fra jorda inne, og innsjøen fryser ikke, har glasiolog Jack Kohler tidligere forklart til NRK.no.

Forholdene i innsjøen er ofte blitt beskrevet som utenomjordiske, og sammenlignes gjerne med Jupiters måne Europa. Den er dekt av et isskall som det spekuleres i om kan skjule et hav som kan huse levende organismer.

For 35 millioner år siden lå Vostok-sjøen under åpen himmel, omkransa av skog. Omtrent 20 millioner år senere lukka isen seg over sjøen, og danna et separat økosystem.

– Forholdene i sjøen er annerledes enn de var før, men likevel lever det altså overraskende mangfoldig liv der, sier Rogers.