Denne beviser at høye mennesker blir fortere eldre

… men det skjer ikke slik du tror.

Ion-kammer

Dette er ionkammeret der det enkle aluminium-ionet oppbevares. Gjennom sinnrik bruk av høyfrekvens-laser vil ionet skifte tilstand,, noe som i tur kan måles i tid.

Foto: J. Koelemeij/NIST

For en gruppe fysikere ved et forskningsinstitutt i Colorado i USA har eksperimentert med en ny type klokker. De har brukt flere måneder på å teste Albert Einsteins relativitetsteori, og har kommet fram til at tiden faktisk går fortere jo høyere du befinner deg, skriver det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Studien ble også presentert av instituttet selv.

LES OGSÅ: Kollisjon på Mars skapte måne

En person på 1,90 eldes faktisk fortere enn en på 1,60, fordi tiden beveger seg raskere jo lenger en befinner seg fra jorda. Det er ifølge rapporten snakk om temmelig beskjedne forskjeller, målt mot et gjennomsnittlig menneskeliv, 79 år.

Ørsmå forskjeller

Chin Wen Chou er fysiker ved det amerikanske nasjonale instituttet for standarder og teknologi (NIST). Han forklarer det slik:

– 33 centimeter opp, og klokka går 90 milliarddeler av et sekund fortere i løpet av 79 år. Tre meter opp, til toppen av trappa, og tida går 900 milliarddeler av et sekund fortere. Og helt på toppen av Empire State-bygningen går klokka 104 milliondel av et sekund raskere, sa han i et intervju til Science.

LES OGSÅ: Kan miljø skru på fedme-gen?

Det er han og tre andre kolleger som står bak studien, som ble publisert i Science i dag. Instituttet der de er ansatt jobber med problemstillinger innen fysikk, og er helfinansiert over det amerikanske statsbudsjett.

Denne delen av Einsteins relativitetsteorier har tidligere vært bevist på større skala, med klokker på jorda og i jetfly høyt i atmosfæren, men det har ikke tidligere vært mulig å bevise at den kan brukes i mer håndgripelige størrelser, rett og slett fordi det ikke fantes avansert nok utstyr.

LES OGSÅ: Kunstig hud utvikla av forskarar

LES OGSÅ: Kjemiske svampar lagrar CO2

Brukte laser og ett enkelt ion

Forskerne brukte verdens mest nøyaktige klokker, som måler endringer i et aluminiums-ion ved hjelp av laserlys. Ionet forandrer tilstand dersom det belyses med lys i ulike bølgelengder, og uret fungerer slik at det måler nøyaktig hvor ofte ionet forandrer tilstand. Et laserlys med ekstremt korte bølgelengder ble lagt i loop og gjentatt i faste intervaller, og ionets forandring ble i tur målt i tid.

James Chin-Wen Chou

Her er den ene av verdens to mest presise klokker. De vil ikke gå et sekund feil på 3,7 milliarder år, ifølge utregninger gjor ved NIST-instituttet. Mannen som justerer urverket er James Chin-Wen Chou, en av de fire fysikerne bak studien.

Foto: J. Burrus/NIST

De to nye urene forskerne brukte var koblet sammen med en 75 meter lang optisk kabel, og hadde laserlys med en frekvens på 1 120 000 milliarder sykluser per sekund. Til sammenlikning bruker atomurene som angir standardtid i verden 9,2 milliarder sykluser per sekund. Det gir en langt større grad av nøyaktighet enn tidligere.

LES OGSÅ: – Mammutene ble ikke utrydda av komet

– De nærmeste konkurrentene bruker også slike optiske ur, men de har så langt bare klart å fremstille ur med en nøyaktighet ti ganger dårligere enn vår egen, sa Chou til Nature.

Selv om den nye studien ikke umiddelbart vil ha noen praktisk daglig betydning ennå er oppdagelsen er ventet å få mange bruksområder innen fysikk, geofysikk og hydrologi. Instituttet bak studien

LES OGSÅ: Spektakulære nye bilete frå Mars

LES OGSÅ: – Titanic kan heves digitalt

LES OGSÅ: – Ikke bare én meteoritt som tok knekken på dinosaurene