Hjernetest for kvinner

Denne testen kan gi innblikk i om hjernen din heller i en maskulin eller feminin retning. Det er ingen fasitsvar på spørsmålene – resultatet gir bare en pekepinn om det sannsynlige nivået mannlige hormoner som hjernen din mottok 6-8 uker etter at du ble unnfanget. Dette vil avspeile seg i preferanser, atferd, væremåte, valg og legning.

Er du mann? Prøv denne: Hjernetest for menn