NRK Meny
Normal

Har funnet vilkår for liv på Mars

Steinprøver fra Mars viser at planeten har inneholdt hydrogen, karbon og oksygen – viktige forutsetninger for at liv kan ha funnet sted.

Prøver hentet på Mars av Curiosity

Steinprøver fra Mars viser nå at gunstige forutsetninger for liv har vært tilstede på planteten. Bildet til høyre viser borehullet til fartøyet Curiosity, mens bildet til venstre stammer fra Opportunity.

Foto: HO / Afp

Analyser av jord på Mars gir nye mistanker i retning av at det har eksistert liv på planeten.

Prøvene, som ble hentet ut av fartøyet Curiosity, viser spor av mineraler, hydrogen, karbon og oksygen, som er viktige ingredienser for at liv skal eksistere, melder NASA.

Telelinsebilete tatt med Curiositys 100-millimeter Mastcam

Dette telelinsebidlet fra overflaten av Mars er tatt med Curiositys 100-millimeter-kamera.

Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

NASA mener dette beviser at planeten har hatt det som skal til for å gi mikrober et livsgrunnlag.

– En fundamental oppgave for dette oppdraget, er å finne ut om Mars kan ha hatt et miljø hvor liv har kunnet eksistere. Ut fra det vi vet så langt, er svaret ja, sier sjefsforsker Michael Meyer ved NASAs Mars-program.

Det sekshjulede robotfartøyet Curiosity ruller nå rundt på Mars og henter inn prøver, som blir analysert om bord og sendt tilbake til jorda. I sju måneder har den lett etter spor av liv på planeten.

Gunstigere grunnlag enn man har trodd

De nye funnene er gjort ved å analysere pulveret fra boring i en stein, som består av finkornet og forsteinet leire og søle. Boringen er utført i et tidligere vannrikt område ved Yellowknife Bay, som skal ha vært et av de store elveleiene på planeten.

Basert på disse analysene, mener forskerne å fastslå at vannet som har befunnet seg på Mars hadde en relativt nøytral pH-verdi, og at det dermed hadde kvaliteter som foretrekkes av mikrober på jorden.

Roboten Curiosity

Det sekshjulede robotfartøyet Curiosity har sendt hjem oppsiktsvekkende resultater fra sin ferd på Mars.

Foto: NASA/JPL

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard sier til NRK.no at disse funnene er veldig interessante. Han følger Curiosity-ferden tett etter at fartøyet landet der i fjor høst – i en operasjon som Røed Ødegaard omtaler som «hinsides det naturlige».

– Disse borefunnene viser at det rent kjemisk er et gunstigere grunnlag for liv på Mars enn man har sett i tidligere undersøkelser, sier han.

Han sier også at det er gunstig å utvinne energi fra materialene som er funnet – noe som kan være en indikasjon på at liv har eksistert.

Skal klatre 5000 meter høyt fjell

K. J. R. Ødegaard

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard: – Disse borefunnene viser at det rent kjemisk er et gunstigere grunnlag for liv på Mars enn man har sett i tidligere undersøkelser.

Foto: Studio Vest

Forskerne har riktignok ikke funnet organisk liv, men Curiosity har fortsatt et langvarig oppdrag igjen på planeten. Dermed er det fortsatt håp om å komme nærmere et svar på om det eksisterer primitive livsformer på Mars i dag.

– Etter dette funnet er det i hvert fall ikke noen mindre grunn enn tidligere til å tro at man kan finne bevis for liv på planeten, sier Røed Ødegaard.

Han viser også til at Curiosity nå skal bestige Aeolis Mons – et fjell som reiser seg fem kilometer opp fra krateret hvor fartøyet nå befinner seg. På sin stigning mot toppen, skal lag på lag av jordsmonnet undersøkes.

– Da får vi en indikasjon på hvordan klimaet har utviklet seg, og man får vite mer om hvordan det artet seg da det var flytende vann på Mars, sier astrofysikeren.