Har du et zeptosekund?

For første gang har forskere målt noe i zeptosekunder.

one second

Et zeptosekund er tusen ganger kortere enn et attosekund. Neste skritt blir yoctosekundet, som er tusen ganger kortere enn dét igjen.

Foto: Yury Zap

I det daglige klarer vi oss stort fint med sekund som korteste tidsenhet, men hvis du driver med for eksempel kvantefysikk vil det være som en evighet å regne.

Nå har forskere ved Universitetet i München gjort målinger helt nede på zeptosekund-nivå, noe som visstnok ikke skal ha skjedd før.

– Her har vi nok et eksempel på at målingene våre av små, usynlige og nesten helt utenkelig raske ting begynner å bli skikkelig gode, sier fysiker Bjørn Hallvard Samset til NRK.

–Helium er veien å gå

Et zeptosekund er et trilliarddels sekund, eller 0,000000000000000000001 sekund hvis du foretrekker tall med mange siffer.

Laserfysiker Martin Schultze og kollegaene hans skøyt en lyspuls på et heliumatom, for å se nærmere på hva som skjer i atomet før det sender lyset tilbake. Målingsutstyret var følsomt nok til å registre hendelser som skjedde så raskt som 800 zeptosekunder, noe som gjorde forskergruppa i stand til å følge hvordan lyset fordelte seg mellom elektronene i atomet før det kom ut igjen.

– Hvis du vil forstå atomer er du nødt til å forstå hvordan elektroner forholder seg til hverandre, sier Schultze til Huffington Post.

– Grunnen til at vi er interesserte i akkurat helium, er at det er det største atomet som vi kan gjøre helt nøyaktige beregninger av med kvantefysikk. Hvis vi skal lete etter nye, uventede ting i naturen, så er presisjonsstudier av helium veien å gå, sier Samset.

Da han studerte korte laserpulser i Tyskland i 1998 var femtosekunder det kjappeste de kunne måle, noe som er en million ganger tregere enn det som nå viser seg å være mulig.

– Innsiden av atomene har alltid vært lukka for oss. Teknikken som nå er demonstrert vil åpne i hvert fall helium for dypere studier, og sammenligning med utregninger fra kvantefysikk.