Har du bruk for en tredje arm?

Ny forskning viser at hjernen kan godta en tredje arm som en del av kroppen. Kanskje kan dette brukes i utviklingen av ekstra armer for slagrammete eller redningsmannskap.

Forsøk med tre hender

Noen av forsøkspersonene godtok den tredje armen som sin egen i løpet av ti sekunder.

Foto: Henrik Ehrsson/Karolinska Institutet