Hopp til innhold

Gribber bruker gjørme som sminke

Det er ikke bare mennesker som liker å fikse på utseendet. På Kanariøyene farger åtselsgribber fjærene med rød gjørme.

Åtselsgribb med og uten gjørme på fjærdrakten.

Åtselsgribb uten og med sminket fjærdrakt.

Foto: Manuel de la Riva

En voksen åtselsgribb har i utgangspunktet et gult fjes, omkranset av hvite fjær. På Fuerteventura – som er en av Kanariøyene – har imidlertid mange av disse fuglene brune eller rødlige fjær. Gribbene har nemlig oppdaget at de kan farge fjærene ved hjelp av rød gjørme. Spanske forskere ved Doñana Biologiske Stasjon har nylig publisert en studie av fenomenet, som kalles kosmetisk farging.

For å kunne observere gribbenes skjønnhetsritual på nært hold, satte forskerteamet, ledet av Thijs van Overveld, fram to boller ved en fôringsplass. I den ene var det rød jord oppløst i vann, mens det i den andre kun var vann.

Da gribbene dukket opp, begynte de raskt å undersøke bollene. Det tok ikke lang tid før noen dukket hodet ned i gjørmebadet, slik at både hode, nakke og bryst var dekket i rødbrun søle. Omkring 90 gribber besøkte foringsplassen på en dag, og 18 av disse tok et gjørmebad. Det var dessuten et par riktig forfengelige individer som farget fjærene i flere omganger.

Styrkedemonstrasjon eller helsetiltak?

Ingen vet sikkert hvorfor gribbene farger fjærdrakten, men det finnes to hovedteorier.

Fugleforsker Jan Ove Gjershaug.

Fugleforsker Jan Ove Gjershaug ved Norsk institutt for naturforsking.

Foto: NINA

– Den første hypotesen går rett og slett ut på de sminker seg for å se finere ut og skille seg ut. Gjennom å endre utseendet sitt, signaliserer de dominans og styrke, som gjør det lettere å konkurrere om mat og make.

Det forteller Jan Ove Gjershaug som er fugleforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han legger til at åtselsgribbens nærmeste slektning – lammegribben – også fikser på utseendet på samme vis. Ved å bade i dammer eller jord med jernavsetninger, farger de den opprinnelige hvite fjærdrakten rustrød.

– Årsaken til at fargen signaliserer styrke, kan henge sammen med at det ikke er så lett å finne stoffet som gjør fjærdrakten rustrød. Det er med andre ord de individene som har mest overskudd til å drive med jåleri, som er mest fargerike, sier Gjershaug.

– Forskere har dessuten sett at lammegribber med lite farge har vanskeligere for å finne seg make, og det støtter også hypotesen om at dette handler om å signalisere styrke og dominans.

Lammegribb

Labbegribben - som er åtselsgribbens nærmeste slektning - sminker seg også. Få fugler driver med denne typen jåleri.

Foto: Francesco Veronesi CC BY-SA 2.0

Undersøkelsene gjort av forskerne på Fuerteventura tyder imidlertid på at sminking ikke er knyttet til sosial status på samme vis hos åtselsgribbene. En annen teori går ut på at gjørmebadene beskytter mot bakterier og virus. Dette er imidlertid fugleforsker Jan Ove Gjershaug skeptisk til.

– Det finnes ingen studier som viser at dette har noen sykdomsforebyggende effekt, så det gjenstår enda å finne en god forklaring på adferden.

Norske fugler sminker seg også

Gribbene er ikke de eneste fuglene som sminker seg. Fenomenet er godt kjent hos noen hornfugler i Asia, som smører hvite partier av fjærdrakten med et gult sekret fra en kjertel ved stjertroten for å pynte seg. Også norske fugler bruker sminke, men ikke for å skille seg ut.

– Tranene smører seg inn med brun myrjord når de ruger på eggene, slik at de får en bedre kamuflert fjærdrakt.