Gratulerer med dagen π

3,1415926535897932384626433832795... Og sånn fortsetter det. I dag feirer vi den over 4000 år gamle matematiske konstanten.

Pi (matematisk tegn)

Det matematiske tegnet med uendelig mange desimaler brukes blant annet for å regne seg frem til arealet (A = π r2) og omkretsen (O = π x d) av sirkler og sylindere.

NRKs mattenøtter

Siden dagens skolekalkulatorer har begrenset med plass i displayet, har man tradisjonelt forkortet verdien av π til 3,14 eller brøken 22/7.

SE: π med 4 millioner desimaler

Uendelig desimalrekke

Allerede 2500 år før Kristus, kan vi spore antydningene til bruken av π. Historikerne mener at egyptiske matematikere hadde utviklet sin variant av utregningsmetoden da de bygde pyramidene i Giza. I senere tid har både babylonerne og Arkimedes kommet fram til måter å regne seg fram til π på.

LES OGSÅ: Er du en nerd?

Men ingen har så langt sett en ende på den enorme desimalrekken som følger etter kommaet.

I 1949 klarte en datamaskin å regne ut 2037 desimaler, og i juni 2004 brukte en japansk superdatamaskin 500 timer på å regne seg frem til 1.351.100.000.000 desimaler.

Den britiske autisten Daniel Tammet innehar den europeiske rekorden i å memorere desimalene. Han klarte å gjengi 22.514 desimaler feilfritt på fem timer.

Religiøs mystisisme

Guds navn i Kabbalah

Guds navn ifølge Kabbalah.

Foruten den rent praktiske bruken innen matematikk, har også uendeligheten knyttet til π satt griller i hodet på religiøse mystisister.

Innenfor den jødiske Kabbalah-tenkningen tror man at π kan brukes til å komme frem til Guds 216 bokstaver lange navn, det såkalte Shemhamphorasch eller det hellige navn.

Kabbalah-sekten mener at man ved å lese Andre Mosebok 14:19-21 i en bestemt rekkefølge skal kunne knuse koden og få fram de 216 bokstavene.

I Darren Aronofskys (The Wrestler, Requiem for a dream) debutthriller «Pi - faith in chaos» fra 1998 belyses blant annet denne tematikken.

Filmen handler om en matematiker som forsker på kaosteori.
Han vil ved hjelp av matematikk prøve å forutse hvordan børsmarkedet oppfører seg. Ved en tilfeldighet regner han seg frem til en 216 siffer lang tallrekke, som fører til at han får en kabbalah-sekt, et Wall Street-selskap og CIA på nakken.

Rundet opp til 4

Men i det daglige brukes π til langt mer udramatiske ting som brobygging og matteprøver.

π-dagen i 2007

Amerikanske studenter markerte π-dagen i Boston i 2007.

Foto: Chitose Suzuki / AP

I dag 14. mars markeres π-dagen, fordi datoen på amerikansk skrives 3/14. Den amerikanske kongressen har vedtatt at fra og med i år av skal denne datoen være den offisielle.
Dagen ble opprinnelig grunnlagt av den amerikanske fysikeren Larry Shaw.

LES OGSÅ: Hurra for kvadratrotdagen!

Tidligere har man feiret omtrentelige π-dager på flere andre dagtoer i året. Blant annet 22. juli, som skrevet som brøk blir 22/7, og 10. november som er den 314. dagen i året.

Noen mattenerder jubler kanskje ekstra høyt klokken 1.59.26 pm, siden dato og klokkeslett da utgjør 3,1415926, de første åtte sifrene i den uendelige tallrekken.

SE: Slik kan du feire π-dagen

I 1897 så den amerikanske delstaten Indiana seg lei på den enorme desimalsamlingen, og rundet likesågodt π opp til 4.
Men beslutningen ble raskt omgjort, da man innså at π med en verdi på 4 ville fått broer til å rase sammen, og klokker ville saktne ett kvarter per time.

Hvordan skal du feire π-dagen?