Hopp til innhold

Klimaforskere: – Den globale oppvarmingen vil snart skyte fart

Temperaturen ved jordens overflate har ikke økt spesielt mye de siste 10-15 årene. Forskere advarer nå mot å tro at oppvarmingen har stoppet opp. – Den er sterkere enn noensinne, sier norsk klimaforsker.

Isen i Arktis står i fare for å smelte på grunn av global oppvarming.

Det kan virke som at klimaendringene har roet seg siden temperaturen ikke har økt så mye det siste tiåret. Men om få år vil temperaturen øke kraftig igjen, ifølge forskere.

Foto: PETER WEST / AFP

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Til stadighet blir vi minnet på de store utfordringene vi har med global oppvarming på Jorden.

Tidligere i vår ble det kjent at en gjennomgang av 4000 forskningsrapporter viser at det er en bred akademisk enighet: 97 prosent av klimaforskerne mener at menneskene er skyld i klimaendringene.

Samtidig er det et faktum at temperaturene på Jordas overflate ikke har økt så veldig det siste tiåret. Det får mange til å tenke at den globale oppvarmingen har stoppet opp.

Den oppfatningen ønsker klimaeksperter nå å gjøre noe med.

– Vi innser jo at det høres rart ut å hevde at global oppvarming fortsetter når temperaturen ikke øker, men grunnen er at de to uttrykkene gjelder helt forskjellige ting, sier klimaforsker Bjørn Hallvard Samset til NRK.no.

Fysiker Bjørn Hallvard Samset

Bjørn Halvard Samset sier den globale oppvarmingen langt ifra har avtatt.

Foto: Silje Hagen, NRK

Samset er Seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

Oppvarmingen har ikke stoppet

– Global oppvarming betyr at hele jordsystemet - jorden, atmosfæren og havene, tar opp mer energi enn det slippes ut. Det burde egentlig hett globalt energioverskudd, men det er ikke fullt så sexy.

Til tross for at temperaturene ikke har økt noe særlig, er dette energioverskuddet større enn noen gang, ifølge Samset.

– Dette energioverskuddet, eller den globale oppvarmingen, blir sterkere jo mer CO2 det blir i atmosfæren. Derfor sier vi at global oppvarming er sterkere enn noensinne i de siste tusen årene. Jorden tar opp energi – og den energien må gå et eller annet sted, sier han.

Havet tar mye av støyten

Dersom vi fortsatt har et enormt energioverskudd på Jorda – hvorfor har ikke temperaturen økt?

Under en klimakonferanse i London tidligere denne uken presenterte klimaforskere de heteste teoriene. Den viktigste årsaken forskerne peker på, er havene:

Energioverskuddet går ned til havene, som frakter varmen videre ned til havbunnen.

Dette skal ifølge forskerne være med på å forhindre at temperaturen på jordoverflata stiger.

Samset støtter denne forklaringen.

– Hav trenger mye energi for å bli varmere, og kan derfor også lagre mye energi. Havene fungerer som et kjempestort varmebatteri som vi for tiden sakte lader opp.

– Vil snu iløpet av de neste fem årene

Havet absorberer varmen og tar mye av støyten. Dette er altså en sannsynlig grunn til at de siste 10-15 årene har passert uten noen dramatisk temperaturøkning. Men havet vil ikke absorbere denne temperaturen til evig tid, advarer Samset.

– En stund nå har havet tatt litt ekstra energi. Dette vil antakelig snu i løpet av de neste 5 årene og da vil vi se en rask økning av temperaturen ved overflaten. Dette vil vi i så fall merke ganske tydelig.

Dr. Peter Stott ved Met Office, Storbritannias meteorologiske myndighet, påpeker at årene etter 2000 har vært veldig varme.

– De globale temperaturene er fortsatt høye. 12 av de 14 varmeste årene som er målt har vært etter år 2000, sier han, ifølge britiske Daily Mail.

Nedenfor kan du se en video NASA har laget, som viser 130 års global oppvarming på film. De blå feltene viser temperaturene som er lavere enn normalen mellom 1951 og 1980, og de røde feltene viser temperaturene som er over normalen.