Ny hjelp til kjønnslemlestede kvinner

Kirurger har funnet en metode for å rekonstruere klitoris.

Kniv som brukes til kjønnslemlestelse

En slik kniv brukes til å lemleste kvinners kjønnsorgan.

Foto: KAMBOU SIA / AFP
Ingun Tøndel
Journalist

Behandlingen er relativt ukjent i Skandinavia. I Sverige ble den aller første klitorisrekonstruksjonen nylig gjennomført av Hannes Sigurjónsson ved Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Etter å ha studert denne typen rekonstruksjon i Amsterdam, gjennomførte legen en vellykket operasjon i Sverige. Ytterligere tre kvinner står nå på venteliste.

Klitoris ligger skjult

Selv om man er blitt omskåret er ikke hele klitoris fjernet – dette er et langt organ. Under en rekonstruksjon blir den delen som ligger skjult bak underlivsbenet løftet frem for å skape en ny klitoris.

Det eksisterer begrensede studier på rekonstruksjonen, men tall viser at 98 prosent opplever mindre smerte etter operasjonen. Metoden reduserer ikke bare smerte, den kan også øke muligheten til å oppnå orgasme og bidra til at kvinner kan ta tilbake makten over sin egen seksualitet.

– De kjenner seg hele. De kjenner seg gjenopprettet, sier Sigurjónsson til Sveriges Radio.

Hannes Sigurjónsson er legen som har gjennomført den første klitorisrekonstruksjonen i Sverige

Hannes Sigurjónsson er legen som har gjennomført den første klitorisrekonstruksjonen i Sverige.

Foto: Jenny Hallberg

Ikke et tilbud i Norge

I Norge anslås det at 20.000 jenter og kvinner er kjønnslemlestet av ulik grad. Kvinner som er blitt utsatt for infibulasjon (se faktaboks) får tilbud om et inngrep som åpner skjedeåpningen, også kalt defibulasjon. Dette kan begrense plager og forebygge fremtidige komplikasjoner, spesielt i forbindelse med fødsel.

Dette er derimot ikke det samme som rekonstruksjon av klitoris, og norske kvinner må ta turen til utlandet hvis de ønsker operasjon.

Tynt faktagrunnlag

– Det finnes få gode oppfølgingsstudier av de kvinnene som har gjennomgåttt denne rekonstruksjonen, sier Ragnhild Elise Johansen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Dette er blant annet fordi det er vanskelig å få tak i kvinnene for etterkontroll og oppfølging.

Johansen tror norske helsemyndigheter er avventende til å innføre operasjonen på grunn av manglende dokumentasjon på effekten av rekonstruksjonen.

– WHO har planer om en større studie, sier Johansen. Resultatet av denne kan ha effekt på hvorvidt Norge vil tilby rekonstruksjon i fremtiden.

Siri Vangen er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Hun sier at det er liten etterspørsel etter klitorisrekonstruksjon blant kvinner i Norge. – Denne saken har ikke vært ordentlig debattert her til lands, avslutter Vangen.

Hva skjer med Ikke gjør dette hjemme-huset i den siste episoden denne sesongen? Alle de foregående husene har endt i ett flammehav, så hva skjer denne gangen? Mens sprengstoffekspert Roar og kjemiker Morten slår seg sammen for å prøve å lage vann fra bunnen av, går programlederne Rune og Torfinn vitenskapelig til verks for å undersøke om banning hjelper mot fysisk smerte. (8:8)
Vi er "på nett" så å si hele døgnet. Vi tvittrer, snap'er, spiller, teller skritt, handler og søker etter nyheter. Denne aktiviteten overvåkes av aktører som samler inn enorme datamengder om oss. Det ligger store gevinster, men også viktige fremskritt i BIG DATA! (2:4)
Humor, livsstil og intelligens gir status hos menn - og damer faller for det. Marens gjenværende beilere viser fram nye sider når de skal prøve seg under panseret på en Volvo 240. (5:6)