Gamle bier surrer også

Som mennesker strever også eldre bier med å finne hjem når de blir flyttet på. Ny funn antyder også at sykdom og alderdom kanskje rammer mer tilfeldig enn vi tror.

FRANCE/

Disse biene bor på taket av en restaurant ved Seinen i Paris. Men vil de huske det når de blir gamle?

Foto: JACKY NAEGELEN / Reuters