Fri konkurranse ga dyrere fly og drosje

Hensikten var å øke konkurransen og dermed senke prisene, men fritt marked for innenriksfly og drosjetrafikk førte til prisøkninger, ifølge svensk forskning.

Fly letter fra Flesland

- Regelendringene har medført en viss konkurranseøkning, men det har ikke gitt generelt lavere priser, sier professor Jan-Eric Nilsson ved VTI.

Foto: NRK

Mye av den svenske transportsektoren har gjennomgått store endringer de siste tiårene, med frislipp av markedet både for innenriksflyvninger, drosjenæringen, togtrafikk og obligatorisk kjøretøykontroll.

En undersøkelse fra det svenske Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har analysert effekten av markedsreformene de siste 20 årene.

Les hele saken hos forskning.no.