1,9 milliarder år gamle fossiler avslører hvordan Jorda lukta

Det eldste avtrykket av organismer som spiser hverandre som vi vet om er fanga i stein i Canada.

Fossil

De svarte feltene i flintsteinen inneholder 1,9 millarder år gamle fossiler.

Foto: David Wacey

Levende organismers behov for mat er gammelt nytt - mikrobene som levde for nesten to milliarder år siden måtte også ha mat.

Nå har fossilfunn gjort oss i stand til å studere denne prosessen for første gang, og med på kjøpet har forskerne fått ny innsikt i hvordan verden lukta på denne tida.

Gammel heterotrofi

Fossilene er fanga i flintstein ved Lake Superior i Canada, det er flere mikrober som setter til livs en cyanobakterie som kalles Gunflintia.

Forskergruppa, leda av David Wacey ved University of Western Australia og Universitetet i Bergen, forklarer i rapporten at dette er et svært gammelt eksempel på heterotrofi - å dekke karbonbehovet sitt ved å bryte ned organisk materiale.

– Det er den samme prosessen som foregår i magen vår etter at vi har spist middag - bakterier bryter ned det organiske materialet, forklarer han til PhysOrg.

Han sier at kjemiske funn tyder på at denne måten å få i seg karbon på er 3,5 milliarder, men at dette er første gang de har sett hvordan det skjer, og fått klarhet i hvem som spiser hvem.

Fossil

En 3D-rekonstruksjon av fossilene - de grønne rørene er Gunflintia-bakteriene som blir spist.

Foto: David Wacey

– Livet lukta råtne egg

Wayce forklarer at vi fortsatt kan oppleve bakterier som livnærer seg på denne måten, og at det for eksempel manifesterer seg gjennom den karakteristiske råtne egg-lukta av hydrogensulfid i et tett avløpsrør.

– Overraskende nok kan vi konkludere med at livet på Jorda for 1,9 milliarder år siden lukta nokså likt et råttent egg, sier Wacey.

Fossilene som ble undersøkt var mellom 3 og 15 mikrometer i diameter, i tillegg fant forskerne enda mindre bakterier som tilsynelatende har vært i ferd med å spise Gunflintiaen.