Normal

Forskning hevder unge bestefedre kan dø tidligere

Bestefedre under 40 år har ti prosent større risiko for å dø tidlig enn menn som kun er fedre, ifølge ny forskning.

DAA047000255

Bestefedre under 40 år har større risiko for å dø tidlig, ifølge forskning fra Universitetet i Oslo.

Foto: PhotoAlto

«Barnebarn er livets dessert» heter det, men ny forskning gjort av tidligere stipendiat ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Solveig Glestad Christiansen, viser noe annet.

Større risiko for menn

Solveig Christiansen

Tidligere stipendiat ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Solveig Glestad Christiansen.

Foto: Statens arbeidsmiljøinstitutt

Christiansen har sett på risikoen for å dø tidlig blant kvinner og menn i alderen 40–73 år, og har basert sin studie på data fra Folkeregisteret fra 1980 og frem til 2008. Studien er publisert i Social science & medicine.

Rapporten viser at 0,64 prosent av mennene og 2,53 prosent av kvinnene var besteforeldre i en alder av 40. Og ved å kontrollere for kjønn, utdanning og sivilstatus, fant hun ut at de som ble bestefedre i denne alderen hadde større risiko for å dø tidlig.

– Jo yngre mannen er når det første barnebarnet kommer, desto høyere er risikoen, sier hun til NRK.

Vet ikke hvorfor det er slik

Studien ga andre resultater for kvinner. De som ble bestemødre før de var 50 år hadde større risiko for å dø tidlig, enn dem som kun var mødre.

– For kvinner som hadde rundet 50 var det lavere risiko, og enda mindre var faren etter de hadde fylt 60, sier hun.

Forskeren forteller at de ikke vet hvorfor det er slik, fordi de mangler opplysninger om dødsårsaker og helse.

– Det kan være på grunn av seleksjon. For eksempel at familier i generasjoner har fått barn i ung alder. Da ville de kanskje hatt høyere dødelighet uansett, på grunn av sosiale og økonomiske forhold, sier hun.

Lav status

Marijke Veenstra

Forskningsleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Marijke Veenstra.

Foto: Høgskolen i Oslo og Akershus

Forskning fra SSB viser at det er høyest dødelighet blant menn med lav sosioøkonomisk status, og forskningsleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Marijke Veenstra, mener det kan forklare resultatene.

– Jeg antar at det igjen kan henge sammen med tidlig barnefødsel og dermed unge besteforeldre, sier Veenstra til NRK.

Christiansen mener det kan være fordi kvinner takler rollen som bestemor bedre.

– Det kan også være at mannen føler seg eldre enn andre jevnaldrende. Dette virker inn på den mentale helsa og kan føre til en mer passiv livsstil, sier hun.

Mangler opplysninger

Stein EMil Vollset

Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, Stein Emil Vollset.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, Stein Emil Vollset, mener det mangler viktige opplysninger for å kunne forstå resultatene i forskninga.

– Man har ikke opplysninger om røyking, kosthold, rus og risikoatferd. Det er vanskelig å tenke at det å bli besteforeldre kan ta livet av folk, og uten disse opplysningene kan vi ikke si at grunnen til at de døde tidlig var fordi de var bestefedre, sier han til NRK.

– Derimot er det nok sannsynlig at menn som blir bestefedre før de er 40 har en annen livsstil. For eksempel kan de være røykere og ha et annet kosthold som påvirker helsa deres i negativ retning.