Forskere klarte å se hvilket tall du tenker på

Hvilket tall sier du? Ny teknologi gjør at forskere kan lese det ut fra hjernebølgene dine. Uten spåkule eller ville gjetninger.

Spåkule

Japanske forskere har utviklet teknologi som kan lese av hjernebølgene hvilke tall vi sier.

Foto: Her Hakki Hasan EROGLU'na aittir., Her Hakki Hasan EROGLU'na aittir / colourbox

Det kjente trylletrikset med å gjette hvilket tall du tenker på, har forskere ved Toyohashi University of Technology og Tokyo University of science tatt et godt stykke videre. De har utviklet en teknologi for å gjenkjenne hvilke tall man sier ved å lese av hjernebølger.

Informasjonen samles inn via EEG-hette

Forsøkspersonene brukte en EEG- hette som består av flere elektroder fordelt ut over hodet som fanger opp signaler fra hjernen.

Foto: TOYOHASHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

I forsøket har de montert EEG-hetter på forsøkspersonene mens de har uttalt tallene. Når de har leste av hjernebølgene, har de gjenkjent hvilket utslag de ulike tallene gir. Studien er enda ikke publisert.

Tallene fra null til ni klarte de å identifisere med hele 90 prosents nøyaktighet.

I forsøket har de også prøvd å kjenne igjen 16 ulike japanske enstavelsesord. Da klarte de å lese av riktig ord i 60 prosent av tilfellene.

Tankelesning neste steg?

Professor i medisin, Jan G. Bjålie ved Universitetet i Oslo, forteller at det er gjort flere studier de siste årene der man forsøker å lese av tanker ved å måle hjerneaktivitet.

Professor Jan G. Bjålie

Jan G. Bjålie er professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Foto: UiO

– Det er allikevel ei stund til vi kan lese av tanker generelt, sier Bjålie.

Det er altså ingen umiddelbare fare for at hvem som helst skal lese tankene dine, men noen yrkesgrupper bruker vår menneskelige forutsigbarhet til å gjette seg fram.

Trylle riktig

Tryllekunstner Hans Henrik Verpe kan som oftest forutsi riktig tall mellom 1 og 10, men har ikke statistikk på nøyaktigheten.

– Det er en feilmargin, så jeg gjør det ikke for ofte, sier Verpe og ler.

Han skriver en lapp med tallet 7. Så ber han en i publikum om å tenke på et tall.

Tryllekunstner Hans Henrik Verpe

Tryllekunstner Hans Henrik Verpe deltok i Norske Talenter i 2011.

– Når jeg da viser lappen med tallet 7, blir de fleste forbløffet og lurer på hvordan jeg har klart det. Han forteller at det er allment kjent blant tryllekunstnere at en overvekt vil velge tallet sju når de umiddelbart tenker på et tall mellom 1 og 10.

I en artikkel i Scientific American skriver de at dersom folk fikk velge blant alle mulige tall, ville nesten 10 prosent velge tallet 7.

– Det er gambling med høy sannsynlighet, og dette har vi tryllekunstnere brukt lenge, sier Verpe.

Kan styre datamaskiner

Professor Jan G. Bjålie forteller at det allerede er utviklet en bøyle med en enkel elektrode som fanger opp hjerneaktivitet som man har klart å bruke til å låse opp for eksempel koder på datamaskinen.

I det japanske eksperimentet er det brukt en hette med mange elektroder som blir mer avansert, men det er allikevel en noe unøyaktig måling fordi hver elektrode allikevel tar opp mange signaler.

– Her er jo ikke alle deler av metodene de har brukt beskrevet, så hvordan de har klart å få så nøyaktige resultater får vi vite etter hvert, sier Bjålie.

Mulige bruksområder for denne teknologien kan være å finne løsninger slik at bevegelseshemmede kan kontrollere datamaskiner eller andre hjelpemidler ved hjelp av tankekraft.