Mysteriet bak hekseringene kan være løst

Ufo, hekser, strutser eller termitter? Nå kan det som står bak hekseringene ha blitt avslørt.

Gress i ringformasjon

En heksering også kalt fe-sirkel i Namibiørkenen.

Foto: School of science

Mystiske ringer i gress, skogbunn eller myrer er observert over store deler av verden. De har blitt sett på som fe-, alveringer eller sirkler etter heksedansen på valborgsnatten.

Dødt gress i ring

Dødt gress i en ring

Foto: Lawn Health

Sirklene har også blitt forklart som avtrykk etter drager eller UFOer. Og det har versert historier om mennesker som blir forhekset eller blinde av å gå inn i dem.

Sopp i ring på plen

Sopp i ringformasjon

Foto: Public domain

Sopp er ofte årsaken, men forklarer sannsynligvis ikke de enorme mengdene med ringer som befinner seg i Namibiørkenen i et område som strekker seg 250 mil mellom Angola og Sør-Afrika.

Her i det ugjestmilde og svært avsidesliggende området har millioner av sirkler bestånde av gress med sand i midten gitt forskerne hodebry i årevis. Lignende ringer er observert i Australias ørkenområder og er mellom to til 15 meter i diameter.

De mistenkte

Lokalt har man trodd at det var fotavtrykkene fra guder eller at det var ånder som levde der.

– På dette stadiet tenker jeg at vi kan si at feer er en like god forklaring som noen annen, sa professor Gretel van Rooyen til The Telegraph i 2004.

Så langt har forskerne utelukket at det skyldes struts som badet seg i støvet, forgiftning fra lokale planter og radioaktivitet. Hovedteorien har lenge vært at sirklene var lagd av termitter som trengte reservoarer for å samle vann i ørkenen.

– Vi beundrer beveren for hvordan den kan demme opp en elv, men at termitter kan gjøre ørken om til en oase som gjør det mulig med liv selv i tørkeperioder på hundrevis av år, er mye mer fascinerende, sa professor Norbert Jurgens til BBC i 2013.

Svidd gress rundt en alvering i Namibia

Svidd gress rundt en fe-sirkel i Namibia.

Foto: Vernon Swanepoel

Det var riktignok spor etter flere termitter i hekseringer enn ellers i landskapet, men ikke på langt nær i alle ringene, ifølge Walter Tschinkel.

– Det tok oss tre dager for å slå fast uten tvil at termitter ikke har noe å gjøre med dette. Det er en sammenblanding av kausalitet og korrelasjon, sa biologen fra Florida State University til BBC.

Hvis ikke termittene hadde skapt ringene, så hadde de søkt mot hekseringene av en annen grunn. Og den grunnen mener forskere fra Indiana og Purdue universitet de har funnet bevis for nå.

Svaret på gåten?

Ved å måle vanngjennomstrømming i jorda og rotsystemene til plantene, mener forskerne at det er riktig at ringene er skapt for å kunne høste vann, men ikke av termitter.

Ringer i Namibiørkenen

Bønder bruker ringene i Namibiørkenen til beite i områder som ellers ikke hadde klart å opprettholde vegetasjon på grunn av lite nedbør.

Foto: Stephan Getzin

De fant ut at flekken i midten bestod av grovere sand som kunne spre regnvann og at gresset hadde større røtter på innsiden av ringen enn på utsiden.

– Det betyr at gresset plasserer røttene sine på innsiden av ringen mens de kjemper om vannet. Når det regner, strømmer vannet til kantene av sirklene hvor gresset kan nyttiggjøre seg vannet, sier Lixin Wang i en pressemelding.

Forskningen understøtter en tidligere teori om at det er gresset selv som former sirklene i kampen om det lille vannet som fins i ørkenen.