Hopp til innhold

Følelsene etter terrorangrepene

NRK har fått tilgang til 244 034 meldinger fra Twitter. De viser hvordan følelsene hos folk endret seg i de første døgnene etter oslobombingen og massakren på Utøya.

Følelsene under terroren

De første følelsene er sinne, redsel, sjokk. Etterhvert som sakens fakta er etablert, avtar disse, og viker for sorgen.

Foto: Anders Hofseth/NRKbeta

Det sosiale mediet Twitter speiler det vi snakker om i hverdagen. På enkle dager, der vi er opptatt av været eller hva noen har sagt på Nytt på nytt, tvitrer vi om dette. Peter Svaar var på jobb på Utøya for Dagsrevyen 21. juli og tvitret for eksempel om et morsomt skilt.

http://twitter.com/#!/svaar/status/94020550829158400:

Vaffeltvitring fra Utøya 21. juli
Foto: Twitter

Og profilen "Politikkhumor" kunne også uten problemer og baktanker tulle med AUF'erne på Utøya.

http://twitter.com/#!/politikkhumor/status/93994832938274816:

Humor om AUFerne
Foto: Twitter

Men på vanskelige dager er Twitter annerledes

Natten til 23. juli gikk det for alvor opp for folk hva som hadde skjedd på AUFs sommerleir, og sjokkerte mottakere av politiets oppjusterte tall på antall drepte lot de umiddelbare følelsene få fritt utløp.

http://twitter.com/#!/Kobber_Olsen/status/94585346469269506:

Sjokket inntar Twitter
Foto: Twitter

Hva er egentlig Twitter?

Twitter er det nest mest brukte sosiale mediet i Norge etter Facebook. Det skiller seg fra Facebook ved at man snakker med alle, ikke bare vennene sine. En av NRKbetas lesere beskrev det en gang slik:

Motsatt SMS: I stedet for å velge hvem du skal sende til, velger du hvem du vil motta fra. Utover dette er det helt likt.

Rolf Rander Næss / NRKbeta

Man skriver altså korte meldinger, så velger publikum hvem de vil lytte til og eventuelt vil søke etter.

Twitter.com har etter terroren gitt NRK tilgang til 244 034 tweets - meldinger der folk på mindre enn 140 tegn setter ord på hva de tenker. De viser hvordan befolkningen - i Oslo, i Norge og i verden utenfor - håndterte det som skjedde klokken 15:25:19 den 22. juli og i tiden som fulgte.

Ba om utvalgte ord

Vi har ikke sett på ALT som har blitt sagt. Vi har fått tweets som innholder en rekke ord vi selv definerte relatert til hendelsene, stikkord som «Utøya», «politi» og «#osloexpl», for å nevne noen.

De gir et rimelig presist og variert bilde av reaksjonene på hendelsene, spesielt på det som skjedde på Utøya. Kanskje dette bildet er tydeligere, fordi de fleste skrev ordet «Utøya» i tweetsene sine, mens samtalene om bomben i regjeringskvartalet ikke i samme grad inneholdt ordene vi hadde valgt ut.

Over perioden vi har sett på fordeler totalmaterialet seg slik:

Tweets med utvalgte ord

Det er massiv aktivitet i starten, naturlig nok. Den første natten ble for mange en våkenatt, og den inneholder også mange reaksjoner fra andre tidssoner, ser det ut som.

Foto: Anders Hofseth, NRKbeta / NRK

Spikeren i kurven mellom fredag og lørdag er politiets pressekonferanse i 03-tiden. Aktiviteten på dag 2, starter omtrent på det nivået fredagen sluttet på, før det langsomt toner ned til nivået som ligger ut mandagen. Fra tirsdag av roer det seg ytterligere.

Hva sier folk i tweetsene?


Går man inn for å lese alle enkeltmeldingene, tar det rundt 4 døgn non-stop - nesten like lang tid som det tok å skrive meldingene. NRK har hatt folk som (på skift) har lest gjennom alt, og valgt ut det mest sentrale. Det er det materialet som ligger til grunn for presentasjonen «Terror på Twitter».

Å oppleve meldingene slik på "bakkenivå" er sterkt - det blir en gjenopplevelse av terroren.

http://twitter.com/#!/hilderestad/status/94404936103755776

Hva i all verden?

Langsomt ser vi innholdet i tvitringene endre seg fra sjokk til sorg.

http://twitter.com/#!/Thisenminh/status/94441028169367552

Ufattelig trist

http://twitter.com/#!/rvalhammer/status/94573960099938304

Gir ikke opp håpet

Og ettersom timene går ut i den nye dagen og helgen, skjer enda et stemningsskifte.

http://twitter.com/#!/marit_tiram/status/95439169073057792

Være sammen

Fra midt på dagen mandag er det flere positive enn negative følelser på Twitter. Hver eneste time. Det skal fortsette ut resten av perioden vi har sett på.

http://twitter.com/#!/93Melinda/status/95298319219302400

Le sammen

Massiv materie


Materialet vi har fått tilgang til, 244 034 tweets sendt i perioden 21.07 - 28.07, er skrevet av 99 411 ulike twitterbrukere. Det er meldinger på norsk, svensk, engelsk, spansk, tyrkisk, kinesisk og språk vi ikke engang klarer gjette hva er.

Likevel; under 100 000 personer som deltar i tvitringene er ikke imponerende mange, med tanke på at dette en terrorhandling som dominerte avisforsider verden over i dagevis.

Men likevel er det et nær uoverkommelig stort materiale. Vi har som sagt hatt folk som på heltid har sittet og scannet gjennom alle meldingene. Da de fikk inn rutinen, leste de i overkant av 1000 meldinger i timen.

Holder vi retweeting til side, det å videresende andres meldinger til sine egne følgere, vil det si at det tar fire døgn å lese alt. Det er ikke veldig oversiktlig å arbeide med. Vi har derfor forsøkt å fremstille hovedlinjene grafisk time for time fra 22. juli kl 12:00 til 28. juli. 23:59.

Triste fjes, smil eller hjerter?


På enkleste nivå har vi sett på hvilke følelsesikoner, såkalte emoticons som er brukt. De som forekommer hyppigst i vårt materiale er trist fjes :(, smilefjeset :) og hjerte <3. Hvilke av disse det er flest av endrer seg over tid.

Følelsene på Twitter - time for time

Bruk av emoticons

I starten er det veldig mange triste fjes som er lagt ved tvitringene.

http://twitter.com/#!/Syrtveiten/status/94419837283086336

Dette er ille

http://twitter.com/#!/jaasand/status/94437272010756096

Mareritt

Men etter hvert dukker det opp flere hjerter!

http://twitter.com/#!/TheSchitta/status/94441496123682817

Hjerte

Og så kommer det faktisk noen smil innimellom.

http://twitter.com/#!/helenkat/status/94523160963186688

Smilene blir borte

Men smilene fordufter når det offentliggjøres et nær fem ganger så høyt tall på drepte på Utøya som det som ble antatt kvelden før. Da mørkner grafen igjen. Først i en grå topp nattestid. Deretter som en stor, grå bølge etterhvert som folk våkner opp til nyhetene.

http://twitter.com/#!/lenekaizer/status/94585657590169600

Sjokktall

http://twitter.com/#!/henkelenke/status/94585959810740224

Minst 80

Lørdagen er - som i de tusen hjem - en tung dag på Twitter. Men likevel viker etterhvert de triste fjesene for hjertene. Og utover mandagen, når fakler og rosetog oversvømmer landet, blir det stadig flere hjerter. Sent mandag kveld er det flere smil enn triste fjes.

Etterhvert som totalkurven vår avtar, betyr det at samtalene om Oslo og Utøya også avtar - at folk igjen klarer å snakke om noe annet og tar tilbake det andre livet.

http://twitter.com/#!/iceMagic/status/95600477298888704

Et bedre sted

Finnes det et mer detaljert bilde?


Skalaen til venstre i følelsesgrafen gikk til 250 pr time, mens skalaen for alle tweets gikk til 17 500. Altså er det få av meldingene som inneholder tegnene vi har sett etter. Men ettersom endringene har samsvart med virkelighetens tidslinje, er de verdt å se nærmere på.

For å forsøke å skape et mer detaljert bilde, har vi gått gjennom de 2000 ordene som har forekommet hyppigst i meldingene, og valgt ut ord som beskriver følelser som kan defineres som positive eller negative.

Vi har i hovedsak valgt norske ord, men mange norske twitterbrukere slo over til engelsk for å snakke om det som skjedde, så det er også noen engelske ord med i utvalget.

Et ganske ukjent begrep ble allemannseie

Det som brukes mest er «#oslove», en sammenskrivning av Oslo og love. Vi har plukket opp alle ord som inneholder de fire bokstavene "love" på rad - i tillegg til 14 andre positive ord.

http://twitter.com/#!/kjetilroe/status/96284946985005057

Glad i mennesker

Blant de negative har vi plukket ut 26 ord som beskriver følelser som sinne, redsel, sjokk og sorg, og lagt sammen disse.

For å gjøre det gjennomførbart med dataverktøyet vi hadde for hånden, har vi valgt å søke etter bokstavkombinasjoner, ikke etter ord, slik at vi f.eks. har søkt på KJÆRL for å plukke opp kjærlig, kjærlighet, kjærleik osv. med samme søk.

Stolt - stolthet - Stoltenberg

Etter de første rundene var det enkelte ord som oppførte seg merkelig og skilte seg vesentlig fra de andre ordene i samme gruppe, for eksempel «bra» og «stolt». Graving i enkeltmeldingene viste da at «ikke bra» så ut til å forekomme like ofte som «bra», og også i bekymringsmeldinger som «går det bra med dere».

Stolt - som utifra arbeidsteorien burde oppføre seg omtrent som kjærlighet - var også strødd utover på vilkårlig vis. Stikkprøver her viste at et ord som ble hyppigere brukt enn stolt, stolte og stolthet var «Stoltenberg» - og ettersom det ble twitret mye om statsministeren, uavhengig av stemning, ga dette også støy i analysen.

http://twitter.com/#!/hanneklintoe/status/94672652580556802

For Jens Stoltenberg

På denne måten har vi luket vekk endel ord. Når vi sorterer de gjenstående ordene i negative og positive, får vi denne kurven:

Følelsene på Twitter - time for time

Positive og negative ladede ord

Positivt og negativt ladede ord i tweets om Oslo og Utøya.

Foto: Twitter/NRKbeta 2011

I hovedtrekk er kurven svært lik "smilefjes-kurven". De eneste større forskjellene er at det er mørkere følelser søndag ettermiddag, og at det er en mørk topp mandag 25.7 i tiden mellom kl. 11-12 som ikke finnes igjen blant de triste fjesene.

En vesentlig årsak til sistnevnte, er at denne meldingen, som inneholder ordet «forferdelige» ble retweetet av 243 personer - halvparten av dem mellom kl. 11 og 12.

Stoltenbergs tvitring

Det er altså - med unntak av små, forklarbare forskjeller - samsvar mellom det meget lille utvalget av følelsestegnene :) (smil), <3 (hjerte) og :( (trist fjes og et større utvalg ord.

Det er mange ord vi ikke har telt, men når samme mønster dukker opp i to utvalg på denne måten er vi rimelig trygge på at analysen har noe for seg så langt.

Hvilke følelser er det snakk om?


Det kan være interessant å se nærmere på nyansene i følelsene, selv om usikkerhetene vil øke om vi tar et lite utvalg ord og deler dem opp i mindre grupper.

Vi har likevel forsøkt å dele de utvalgte ordene inn i «sinne» (ord som faen og fuck), «redsel» (f.eks. forferdelig), «sjokk» (f.eks. uvirkelig) og «sorg» (f.eks. gråter).

«Positive ord» som slår sammen ulike positive følelser (f.eks. varme og fantastisk) og «kjærlighet» (f.eks. elsker).

Da ser vi dette mønsteret:

Stemningen på Twitter - time for time

Utvalgte ord per time

Hovedmønsteret er det samme som i forrige kurve - det er jo de samme ordene - men vi ser bedre hvordan den negative delen er satt sammen.

Foto: Twitter/NRKbeta 2011

De første følelsene er sinne, redsel, sjokk. Etterhvert som sakens fakta er etablert, avtar disse, og viker for sorg, som vises i grått i grafen. Redselen (fiolett) legger seg litt raskere enn sjokk og sinne.

En mulig årsak er at vi forstår at hendelsene er over, og at ugjerningsmannen ser ut til å ha vært alene om å utføre terroren.

Sinnet skyter i været idet det foreløpige tallet på døde stiger til 80 natt til lørdag, og stiger igjen når landet våkner til nyhetene.

Deretter blir følelsen av sjokk det dominerende ved siden av sorgen, inntil det igjen blusser opp sinne litt over midnatt etter rosetog-mandagen. Men alle disse negative følelsene kommer for godt i skyggen av meldinger som disse fra mandag av:

http://twitter.com/#!/EmmernMe/status/95445050732978176

Hvem kan hjelpe?

http://twitter.com/#!/EmmernMe/status/95452934602637314

Rosebærere

http://twitter.com/#!/krollemor/status/95524953625083904

Hele verden i Oslo?

http://twitter.com/#!/ninarefsnes/status/96153422075662336

Junkies med roser

http://twitter.com/#!/askara/status/96196657825333248

Bruke feil navn?

At smilene vendte tilbake betydde ikke at Norge var ferdig med det som hadde skjedd. Men det dominerte ikke lenger samtalene på Twitter.

http://twitter.com/#!/lurveleven/status/96558016735887360

Glad i byen

http://twitter.com/#!/HeleneSvabo/status/96724431690412033

Rørt av Twitter


Les også: