Vil flytte vindmøllene til havs

En flytende energipark med 5000 vindmøller ute i Norskehavet kan doble strømproduksjonen og gi drastiske kutt i klimautslippene til Norge.

Illustrasjonsfoto
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Forskere ved Hydro jobber nå for å utvikle flytende vindmøller til en foreslått havpark for strømproduksjon ute i Norskehavet. 

- Langt til havs er vinden mer stabil og vindhastigheten høyere. Det gir mindre belastning og høyere gjennomsnittsproduksjon, sier forsker ved Hydro, Finn Gunnar Nielsen.

 

Økt produksjon

Han forklarer at en havbasert vindmølle vil produserer 50 prosent mer energi enn en som står på land. Derfor mener han det er mye gunstigere å bygge vindmøller langt til havs i stedet for på kysten slik vi gjør i dag.

Ifølge Nielsen ville 5000 vindmøller klare å produsere så mye kraft at den norske strømproduksjonen ble doblet fra dagens nivå.

- Hvis vi bygde møllene med en avstand på en kilometer mellom dem, ville de dekket et område som er 70 x 70 kilometer stort, sier Nielsen. 

Hver vindmølle ville da ha raget 80 meter over havet og hatt et vingespenn på 120 meter i diameter. I tillegg trengs et understell som stikker 100 meter ned under vann. 

 

Store konflikter

 

 

Havørn drept av vindturbin
Foto: Per Jarle Heggdalsvik / NRK

Ifølge Nielsen kan havbaserte vindmøller være løsningen på mange problemene bransjen har i dag. En rekke lokalsamfunn langs kysten er blitt splittet av opprivende folkeavstemninger om plassering av vindmøllefelt, og vindmøllene har også vist seg å være til stor skade for fuglebestanden langs kysten. 

I tillegg vil vindmøller som ligger nær oljefeltene kunne bidra med strøm til oljeplattformene og dermed minske behovet for forurensende gasskraftverk som er den vanlige energikilden på plattformene i dag.

Se innslaget: Vindmøller langt til havs

Se også: Naturekspert skeptisk til havpark