Fly verda rundt på 60 sekund

Ein fantastisk video sett saman av stillbilete frå romstasjonen gir deg kjensla av å fly over jordkloden. Sjå videoen her.

Den internasjonale romstasjonen

Den internasjonale romstasjonen

Foto: NASA TV / AP

Har du drøymt om å sveve over jordkloden?

Ein video sett saman av naturfaglæraren Frank Drake gir deg eit inntrykk av korleis utsikten til jordkloden er frå den internasjonale romstasjonen, ISS.

Frå natt over Stillehavet til dag i Antarktis

Heile 600 stillbilete tekne frå den internasjonale romstasjonen er sett saman til ein eit minutt lang video.

Vi startar om natta over Stillehavet og flyr over Nord- og Sør-Amerika. På vegen ser vi lyset frå fleire store byar.

Lynglimt frå toreversskyer over Stillehavet lyser også svært tydeleg opp i mørket.

Ferda tek slutt i det vi når dagslyset ein stad nær Antarktis.

Dette er byar, land og landemerke som er synlege i videoen (i rett rekkjefølgje):

 • Vancouver Island
 • Victoria
 • Vancouver
 • Seattle
 • Portland
 • San Francisco
 • Los Angeles
 • Phoenix
 • Fleire byar i Texas
 • New Mexico
 • Mexico
 • Mexico City
 • Mexicogolfen
 • Yucatán
 • Guatemala
 • Panama
 • Colombia
 • Ecuador
 • Peru
 • Chile
 • Amazonas.

Den tynne gule linja vi ser over jordkloden er jordas ionosfære, den øvste delen av jordatmosfæren.

Database for astronautfoto

Bileta har Drake lasta ned frå nettstaden The Gateway To Astronaut Photography of Earth, som er ein database som inneheld bortimot alle bilete tekne frå rommet.

Bileta i databasen er søkbare på region og dato.

Drake har brukt gratis programvare kalla VirtualDub for å setje dei fleire hundre bileta saman til den flotte videoen.

For oss som ikkje har utsikt til å bli astronautar, er denne databasen ein fin sjanse til å sjå jorda frå ein annan vinkel enn det som er mogleg frå vår kjedelege ståstad på bakken.

Mange frykter døden, og noen mener det snart er mulig å unngå den. Forskere jobber på spreng for å finne en kur mot aldring. I mellomtiden gjør folk ekstreme ting for å redde seg selv, noen går så langt at de fryser seg ned i håp om et nytt liv. Programleder er Solveig Hareide. (1:5)
Roboter og kunstig intelligens vil med stor sannsynlighet overta jobben din i løpet av de nærmeste tiårene. Men hva så? Trenger vi egentlig å jobbe hvis maskinene gjør arbeidet bedre og raskere enn oss? (4:4)
Vi elsker skjermene våre. De får oppmerksomhet selv når vi skal dele gode stunder med våre nærmeste. Det kan skape problemer for barnas utvikling, men dersom fremtidens teknologi i stedet spiller på lag med menneskets kropp og hode finnes det håp. (3:4)