Fly verda rundt på 60 sekund

Ein fantastisk video sett saman av stillbilete frå romstasjonen gir deg kjensla av å fly over jordkloden. Sjå videoen her.

Den internasjonale romstasjonen

Den internasjonale romstasjonen

Foto: NASA TV / AP

Har du drøymt om å sveve over jordkloden?

Ein video sett saman av naturfaglæraren Frank Drake gir deg eit inntrykk av korleis utsikten til jordkloden er frå den internasjonale romstasjonen, ISS.

Frå natt over Stillehavet til dag i Antarktis

Heile 600 stillbilete tekne frå den internasjonale romstasjonen er sett saman til ein eit minutt lang video.

Vi startar om natta over Stillehavet og flyr over Nord- og Sør-Amerika. På vegen ser vi lyset frå fleire store byar.

Lynglimt frå toreversskyer over Stillehavet lyser også svært tydeleg opp i mørket.

Ferda tek slutt i det vi når dagslyset ein stad nær Antarktis.

Dette er byar, land og landemerke som er synlege i videoen (i rett rekkjefølgje):

 • Vancouver Island
 • Victoria
 • Vancouver
 • Seattle
 • Portland
 • San Francisco
 • Los Angeles
 • Phoenix
 • Fleire byar i Texas
 • New Mexico
 • Mexico
 • Mexico City
 • Mexicogolfen
 • Yucatán
 • Guatemala
 • Panama
 • Colombia
 • Ecuador
 • Peru
 • Chile
 • Amazonas.

Den tynne gule linja vi ser over jordkloden er jordas ionosfære, den øvste delen av jordatmosfæren.

Database for astronautfoto

Bileta har Drake lasta ned frå nettstaden The Gateway To Astronaut Photography of Earth, som er ein database som inneheld bortimot alle bilete tekne frå rommet.

Bileta i databasen er søkbare på region og dato.

Drake har brukt gratis programvare kalla VirtualDub for å setje dei fleire hundre bileta saman til den flotte videoen.

For oss som ikkje har utsikt til å bli astronautar, er denne databasen ein fin sjanse til å sjå jorda frå ein annan vinkel enn det som er mogleg frå vår kjedelege ståstad på bakken.

Hva skjer med Ikke gjør dette hjemme-huset i den siste episoden denne sesongen? Alle de foregående husene har endt i ett flammehav, så hva skjer denne gangen? Mens sprengstoffekspert Roar og kjemiker Morten slår seg sammen for å prøve å lage vann fra bunnen av, går programlederne Rune og Torfinn vitenskapelig til verks for å undersøke om banning hjelper mot fysisk smerte. (8:8)
Vi er "på nett" så å si hele døgnet. Vi tvittrer, snap'er, spiller, teller skritt, handler og søker etter nyheter. Denne aktiviteten overvåkes av aktører som samler inn enorme datamengder om oss. Det ligger store gevinster, men også viktige fremskritt i BIG DATA! (2:4)
Humor, livsstil og intelligens gir status hos menn - og damer faller for det. Marens gjenværende beilere viser fram nye sider når de skal prøve seg under panseret på en Volvo 240. (5:6)