Hopp til innhold

En flytur til London forurenser like mye som et halvt år med bilkjøring

– Det er et strukturproblem at det er for billig å fly, sier Borgar Aamaas i Cicero.

Fly tar av

En flyreise tur-retur Oslo-London genererer like mye klimautslipp per passasjer som et halvt års gjennomsnittlig bilbruk ifølge Cicero.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

I helga ble klimakonferansen i Doha avslutta uten enighet om nye utslippskutt.

En ny utregning fra Cicero tydeliggjør at flyreiser er mange nordmenns fremste svin på klimaskogen.

Skyformasjon og cirrusskyer

En flyreise tur-retur Oslo-London genererer like mye klimautslipp per passasjer som et halvt års gjennomsnittlig bilbruk ifølge Cicero.

Utregninga baserer seg på at nordmenn over 13 år i gjennomsnitt kjører 11 000 kilometer i året som sjåfør eller passasjer.

En tur fra Oslo til London og tilbake med fly er på omtrent 2300 kilometer, men forårsaker altså klimautslipp tilsvarende 5500 kilometer i bil.

En av grunnene er at utslipp fra fly oppe i atmosfæren i følge flere forskere har opp til dobbelt så stor klimaeffekt som utslipp på bakken.

– Både biler og fly slipper ut CO2 , men fly bidrar i tillegg med kondensstriper som fører til skyformasjon og cirrusskyer, forklarer klimaforsker Borgar Aamaas til NRK.no.

– Et strukturproblem

Lavere priser og flere direkteruter fører til at nordmenn de siste åra har reist både oftere og lengre med fly.

Norwegian lanserte nylig direkteruter til både New York og Bangkok - turer som tilsvarer flere års gjennomsnittlig bilbruk.

– Det er et strukturproblem at det er for billig å fly, det er naturlig å gjøre det dyrere, sier Aamaas.

Han mener at nåværende skattlegging er så lav at effekten er minimal, og at dagens klimakvoter på fly ikke tar høyde for kondensstriper.

– Ofte blir denne typen avgifter akseptert i etterkant, påpeker han.

Uenighet om høydeeffekt

– Når det gjelder CICEROs påstander om effekten av utslipp i store høyder, er dette svært omdiskutert og forskningsmiljøene er uenige om nettoeffekten. Noen mener også det stikk motsatte, at det har mindre effekt, sier Lasse Sandaker-Nielsen som er informasjonssjef i Norwegian til NRK.no.

Aamaas er ikke helt enig.

– Hvor stor nettoeffekten er diskuteres, men den allmenne oppfatninga blant seriøse forskere er at den er positiv, sier han.

Sandaker-Nielsen presiserer at man uansett må ta andre konsekvenser av å bevege seg i lufta med i betraktininga.

– Dersom man skal se på effekten av et flys utslipp i store høyder bør man også vurdere den positive effekten av fraværet av behov for infrastruktur.

Han poengterer også at ny motorteknologi forurenser mindre enn elldre motorteknologi.

– Norwegian har som mål å redusere CO2-utslippene med 30 prosent per fløyet passasjer fram til 2015, og vårt omfattende flåtefornyelsesprogram med 280 nye fly i bestilling er et viktig skritt mot en mer miljøvennlig operasjon.