NRK Meny
Normal

Fisker mini-dyr med bobler

Det lille krepsdyret raudåte kan bli en gullgruve for norsk fiskeindustri. Hvis forskerne bare klarer å fange det først.

Dr. Ira Leifer fra California er ekspert på bobler
Foto: NRK/Schrödingers katt

Da forskere fra Sintef Fiskeri og havbruk skulle komme opp med et metode for å fiske raudåte, kom de opp med en heller utradisjonell idé. De fant ut at de ville prøve å bruke bobler for å fange det bittelille krepsdyret.

Tanken er at raudåta i framtida kan bli et råstoff til fiskefor. Den stadig voksende oppdrettsnæringa krever mye mat, og det lille kreppsdyret finnes i enorme mengder i sjøen.

Bubles and water

Bildebevis: Ei Rødåte fanget av bobler

Ei raudåte fanget av bobler.

Foto: NRK/Schrödingers katt / NRK

- Vi innså at vi trengte en boblespesialist, forteller forskningssjef Håvard Røsvik ved Sintef Fiskeri og havbruk.

Han fant de gjennom et enkelt søk på Google, og boble-ekspert Dr. Ira Leifer fra Univesitetet i California, ville svært gjerne være med på det utradisjonelle prosjektet.

- Dette kan gjøres, det mener jeg vi har bevist. Nå er det bare et spørsmål om å finne den aller beste metoden, sier Leifer som ikke er i tvil om boblenes gode egenskaper.

Mini-bytte

Slik kan framtidas bobletrål se ut.

Slik kan framtidas bobletrål se ut.

Foto: ill: Mats Augdal Heide/SINTEF

En viktig årsak til at forskerne valgte å satse på bobler er at de trengte en miljøvennlig måte å fange det lille dyret på. Raudåta er bare fire millimeter lang, og derfor vil konvensjonell tråling være til enorm skade for alle de andre livsformene i havet.

Ideen bak boblene er at de slippes ut fra et rør på 20 - 40 meters dyp. De fester seg så til det lille dyret og løfter raudåta opp til overflaten. På denne måten unngår forskerne å skade større fisker og dyr og fangsten kan rett ogs slett lenses ombord.

Jobben forskerne nå er i ferd med å finne ut av, er hvordan den perfekte raudåte- boblen ser ut, og hvor mye som trengs for å tvinge en passe mengde krepsdyr til overflaten.

SE: Fisker mini-dyr med bobler