Fem måter å redde verden på

En gigasolskjerm over jorda? En skog av kunstige supertrær? Sjøsprøyt i skyene, kunstig vulkanutbrudd eller gjødsling av havet? Forskerne jobber nå på spreng for å finne oppskriften som kan redde verden fra klimatrusselen.

Solskjermer i verdensrommet
Foto: Roger Angel

Forskere over hele verden presenterer nå ideer til prosjekter som de mener kan redde verden fra klimatrusselen. De prøver å finner fram til nødknappen som vi kan bruke for å redde jorda vår.  Ideene kan kanskje framstå som intellektuelt tankespinn fra en gjeng sære vitenskapsfolk, men i torsdagens Schrödingers katt kan du bli bedre kjent å fem av forslagene i en timelang spesial. 

Solskjerm av glass 

Solskjermer i verdensrommet

Solskjermer av glass i verdensrommet.

Foto: Roger Angel

I november 2006 møttes noen av verdens fremste forskere i California for å finne radikale løsninger på klimaproblemet. Ingen av dem tror lengre på at vi klarer å stoppe utslippene av karbondioksid fort nok til å stoppe klimaendringene.

Den britiske astronomen Roger Angel mener vi kan dempe temperaturen ved å redusere mengden av solskinn som treffer jorda. Han er spesialist innen glass og optikk, og mener en gigantisk solskjerm av 16 tusen milliarder glasskiver kan lede sollyset vekk fra jorda. Angel har regnet ut at dersom man klarer å bøye av 2% av solstrålene som treffer jorda, så kan den globale oppvarmingen reduseres betydelig. 

Selv er Roger Angel overbevist om at ideen han vil ha den ønskede effekten. En liten hake ved det hele er at solskjermen vil koste 4 tusen milliarder dollar å gjøre ferdig, og det vil ta 30 år å få konstruert den.

Sjøsprøyt opp i skyene

 

Skytettedemonstrasjon

Demonstrasjon av prinsippens som kan skape tettere skylag.

Foto: John Latham

Et annet alternativ som ble lagt fram på konferansen i California, er å lage mer skyer og regn. Professor John Latham ved Universitetet i Manchester er atmosfærefysiker, og mener det er mulig å manipulere skyene slik at de blir tettere. Dermed kan solstrålene sendes tilbake og ut i rommet. Hans mener det er mulig å få dette til dersom en har vinddrevne spesialbåter med gigantiske spraykanoner. Latham ser for seg at de skal gå ubemannet rundt på havet og sprøyte forstøvet sjøvann opp i skyene, og dermed bidra til å lage regn og skyer. 

Løsningen gjemt i vulkanutbrudd?

Paul Crutzen

Nobelprisvinner Paul Crutzen.

Foto: BBC

Kjemikeren Paul Crutzen mener derimot at vi kan redde verden ved å kopiere virkningen som et vulkanutbrudd har på planeten. For 71.000 år siden eksploderte vulkanen Mount Tuba på Sumatra og stengte sollyset ute. Utbruddet førte med seg seks lange vulkanske vintre og deretter en 1000 år lang istid.

Det er de store mengdene svovel som slynges ut under et vulkanutbrudd, som hindrer solstrålene i å nå jorda. Crutzen foreslår derfor å sende en million svovel 25 km opp i atmosfæren. 

Gjødsling av havet

Ureapellets

Pellets av urea.

Foto: BBC

Andre forskere har sett på mulighetene for å fjerne CO2. Professor Ian Jones mener løsningen er å få havene til å blomstre. Planteplanktonet i havet lever av CO2. Planktonet absoberer CO2, frigjør oksygenet og mens karbonet blir igjen i planten. Når planten dør, synker det til bunns og tar karbonet med seg.

Jones mener derfor at gjødsling av havet er en god måte for å få økt mengden planteplankton og dermed CO2-opptaket. Han forslår at urin, eller rette sagt urea, en av komponentene i urin, kan brukes som gjødsel.

Kunstige trær

Kunstige trær

Kunstige trær

Foto: Klaus Lackener

Det femte forslaget som ble lagt fram på California-konferansen, går ut på å fjerne CO2 direkte fra atmosfæren.

Geofysikeren Klaus Lackener, bidrar med en maskin som fungerer som et syntetisk tre. Hans visjon er å ha tusenvis av kunstige trær plassert hvor som helst i verden, og som filtrerer ut CO2 på en mer effektiv måte enn ekte trær. Lackener anslår at hvert av de kunstige trærne kan fjerne 90 000 tonn CO2 per år, noe som tilsvarer det årlige utslippet fra mer enn 20 000 biler.

BBCs side om dette temaet