Fedme gjør kvinner mandig

Fettet endrer hormonbalansen i oss. Forsker hevder kvinner får mer av de mannlige kjønnshormonene når de blir tykke.

Overvekt
Foto: www.colourbox.com / Colourbox

Stadig mer mannlige kjønnshormon hos kvinner kan gi oss og våre etterkommere store problemer.

– Mer mandig

Sven M. Carlsen
Foto: NRK

– Som forsker er det fascinerende å tenke på hva økende fedme kan gjøre med hormonbalansen i kroppen, og da tenker jeg først og fremst på at kvinner får mer testosteron i kroppen, sier hormonspesialist og professor ved NTNU, Sven M. Carlsen. Han har i mange år vært opptatt av hva disse hormonendringene gjør med kvinner.

At fedme gir mer mannlig kjønnshormon som testosteron hos kvinner, begrunner han med at insulinet i kroppen øker med fedmen. Insulinet øker for å holde blodsukker nede. Insulin har imidlertid en rekke andre funksjoner i kroppen, blant annet å stimulere testosteronproduksjonen i eggstokkene.

Svangerskap og fødsel

Han og kolleger studerer i flere forskningsprosjekter ved NTNU og St. Olav Hospital blant annet studert hvilken betydning mye testosteron har for svangerskap og fødsler. Og de ser sammenhenger de mener er urovekkende.

Se innslaget i Schrödingers Katt

For tidlige fødsler

Overlege og gynekolog Tine Eilertsen
Foto: NRK

Data fra et av prosjektene ved NTNU, gjort ved Sykehuset Namsos, viser en sammenheng mellom økt testosteronnivå hos gravide kvinner og for tidlige fødsler. Dette er bekymringsfullt mener overlege og gynekolog, Tine Eilertsen, som har ledet studien.

– For tidlig fødte barn har store utfordringer. Det er mange av dem som får varig sykdom og skade som følge av prematuriteten alene, sier hun. Noe hun også ser tydelig i sitt materiale er en klar sammenheng mellom overvekt og testosteron i kroppen sier Eilertsen. – Med økende vekt har man økende grad av mannlige kjønnshormoner i kroppen.

Grunn til bekymring

På bakgrunn av det Sven M. Carlsen og hans kolleger nå mener de ser tendenser til, mener han det kan være grunn til å bekymre seg for fremtida.

– Testosteron er assosiert med svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes og for tidlige fødsler. Disse er igjen assosiert med dårligere helse hos fosteret. Sånn sett kan fedme kan gi konsekvenser i flere generasjoner, mener Carlsen.

– Selvfølgelig er det vanskelig å spå 50 år frem i tid, sier forskeren.

Han tillater seg likevel å spekulere i hvilke andre konsekvenser stadig mer testosteron hos kvinner kan ha.

– Hvis fedmeutviklingen fortsetter slik vi ser i dag er naturlig å tenke at vi kan få en økende gruppe kvinner som får problemer med å få barn, og som trenger hjelp til å bli gravide, eller som ikke engang greier gjennomføre et svangerskap.