– Ville jevnet Calgary med jorda

Eldgammelt meteorittnedslag i Canada kan ha endret planetens klima i flere tiår.

Kanadisk krater

Dette bildet viser konturene og strukturene i Bow City-krateret. Fargene viser høydeforskjell i terrenget.

Foto: Alberta Geographic Survey/University of Alberta

Kanadiske geologer fant i 2012 at et stort krater nær spøkelsesbyen Bow City sør i provinsen Alberta i Canada var resultat av et stort meteorittnedslag. Til alt hell for det kanadiske folk skjedde nedslaget for om lag 70 millioner år siden. Hadde meteoritten truffet i dag, ville eksplosjonen etter nedslaget jevnet storbyen Calgary med jorda, ifølge en forskningsrapport publisert i tidsskriftet Meteorics & Planetary Science i dag.

Byen ligger 200 kilometer unna. I Edmonton, 500 kilometer unna, ville alle vinduene vært blåst inn. Det er trolig at det globale klimaet ville blitt påvirket i mange tiår framover, hevder forskerne bak rapporten.

Ville trolig fått globale konsekvenser

– Et nedslag av denne størrelsesordenen ville drept alt innenfor en betydelig radius, og trolig ha fått globale konsekvenser, sier Doug Schmitt, forskningsleder ved universitetet i Alberta, som står bak rapporten.

Krateret måler åtte kilometer i diameter, og var mellom 1,6 og 2,4 kilometer dypt. Det ville vært et dramatisk landskap, hadde ikke forvitring sørget for at krateret gradvis ble fylt opp med grus og sand.

Snodige steinformasjoner

Det var Schmitts forskerteam med den kinesiske doktorgradsstudenten Wei Xie som sto bak funnet av krateret i 2012.

Lokalbefolkningen hadde lenge undret seg over snodige steinformasjoner i området, men det var ikke før Xie fikk tak i boreprøver fra området at lokalbefolkningens mistanker ble bekreftet. Prøvene viste at steinmaterialet under Bow City hade vært utsatt for noe svært voldsomt.

Selv om forskerne har arbeidet på stedet siden 2012 er det riktignok ikke gjort funn som utvetydig bekrefter meteoritteorien, men seismiske og geologiske undersøkelser har gitt resultater som gjør det overveiende sannsynlig.