Fant gigantiske tunneler under polisen

Forskere har oppdaget tunneler under Antarktis som er nesten like høye som Eiffeltårnet.

Antarktis

Det har vært vanskelig å få svar på hva som skjuler seg under Antarktis-isen. Nå har britiske forskere avdekket at det finnes enorme tunneler under den flytende isen.

Foto: NASA / Reuters

Under flyteisen rundt Antarktis er det oppdaget skjulte tunneler som er flere hundre kilometer lange og opp mot 250 meter høye oppunder taket.

Britiske forskere oppdaget dette da de fløy over en del av den vestlige delen av Antarktis. Ved hjelp av radaren på flyet og satellittfotografier kunne de påvise de gigantiske hvelvingene som skjulte seg under isen, skriver Nature GeoScience.

Slik skapes tunnelene

Skaper ganger under polisen

Denne illustrasjonen viser dimensjonen på tunnelene som befinner seg under den flytende isen. Tower Bridge og Eiffeltårnet blir små i forhold.

Foto: Dr. Anne Le Brocq, University of Exeter

Tunnelene som er oppdaget befinner seg under den 430.000 kvadratkilometer store isbremmen Filchner-Ronne vest i Antarktis. Slike isbremmer strekker seg ut fra land og flyter på sjøen. Denne isbremmen er opp mot 600 meter tjukk.

Forskerne sier at det flommer store elver med smeltevann ut fra den delen av isen som er over fast land. De gigantiske istunnelene starter der disse elvene når slutten på fast land.

Når smeltevannet renner ut i det varmere havvannet, skapes det sirkulasjon og strømmer. Dette øker issmeltingen rett over strømmen, og forlenger tunnelen utover under havisen.

Tidligere var det antatt at smeltevannet fløt ut i havet i et tynt lag under isbremmen.

Prosessen fremstår som det motsatte av hvordan daler blir gravd ut av elver. I dette tilfellet gjør disen fra det varmere havvannet at det graves kanaler oppover i isen.

– Det var litt av et «eureka-øyeblikk» da jeg fant ut at traseene for smeltevann på land sammentreffer med der tunnelene over sjøen starter, sier Dr. Anne Le Brocq ved universitetet i Exeter til MailOnline.

Kan framskynde brekalving

Forskerne tror at de enorme tunnelene som graves under isen kan ha betydning for hastighetene på issmeltingen og hvor stabile isbremmene er. Flere ganger har enorme deler av Filchner-Ronne-bremmen brutt fri, hvorav det største skal være på 150 ganger 50 kilometer i areal. Når store isstykker kalver, framskynder det smeltingen av isen.

Kanaler under isen

Pilen markerer hvor forskerne har avdekket at tunnelene under isbreene befinner seg.

Foto: Dr. Anne Le Brocq, University of Exeter

Forskerne ønsker nå at det forskes mer på den skjulte verdenen under isdekket på Antarktis, slik at man får mer kunnskaper om hvordan forflytningen av vann påvirker issmeltingen.

Må ha mer kunnskap

– Vår største utfordring er mangelen på data som gjør at vi kan undersøke hvordan kanalene fungerer. Vi kan observere dem fra satellittbilder, men har lite direkte observasjoner fra radar, sier Le Brocq.

Hun sier at det ikke er noen direkte link mellom disse elvene med smeltevann og klimaendringer, siden dette smeltevannet dannes under isen.

– Men vi må likevel få mer kunnskap så vi kan skjønne de miljømessige mekanismene rundt hvordan smeltevann og havvann forholder seg til hverandre, sier hun.

Forskere fra University of Exeter, Newcastle University, University of Bristol, University of Edinburgh, British Antarctic Survey og University of York har bidratt til rapporten.

Les mer her