Denne arten trenger ingen hanner

Hjuldyr-familien Bdelloid har levd i sølibat i millioner av år. Hunnen trenger nemlig ingen mannlig partner for å formere seg.

Bdelloid

Dette hjuldyret er selvstendig: Det trenger ingen mannlig partner for å produsere nye avkom.

Foto: Andreas Hejnol

Seksualitet blir av mange sett på som nøkkelen til alt liv, både hos mennesker og dyr. Men hva om noen sier at det er mulig å føre arven videre, uten sex?

Det finnes enkelte aseksuelle organismer på Jorda – organismer som formerer seg kun ved å bruke seg selv. Disse er som regel encellede organismer, blant annet bakterier og planter.

Mannen er utryddet

Forskere over hele verden, med norske Andreas Hejnol i spissen, har forsket på hjuldyret Bdelloid og dens seksualitet, eller mer riktig å si: manglende seksualitet.

Det knøttlille dyret, som trives i mose og trebark – har ikke noen form for seksualitet i det hele tatt. Det har levd i sølibat i flere millioner år.

Funnene ble denne uken publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Det er imidlertid ikke bare det som overrasker forskerne. Hos Bdelloid-familien, som tilhører gruppen mikroskopiske dyr, er mannen også borte vekk. Dyret består kun av hunner.

– Siden 100 personer var på jakt etter hannene i disse artene og ikke fant noen, trengtes det ytterligere undersøkelser. Vi sekvenserte genomet og nå vet vi at seksuell reproduksjon er umulig med denne ordningen av genene, sier Andreas Hejnol til NRK.no.

Andreas Hejnol

Andreas Hejnol er forsker ved Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi.

Foto: Privat

Ingen sperm og ingen hanner. Dette hunnhjuldyret fikser alt selv. Hejnol forklarer:

– Hunnene produserer egg ved enkel celledeling uten sperm og egg-celler, slik andre dyr gjør det. Det interessante er imidlertid at dette hjuldyret mangler alle fordelene med seksuell reproduksjon, nemlig variasjon ved å blande gener av mannlige og kvinnelige gener.

Hos andre dyr, og hos mennesket, er denne variasjonen viktig for å unngå mutasjoner i genene. Forskerne var derfor overrasket over at det vesle hjuldyret lager friske avkom.

– Vi fant ut at hunnene er i stand til å korrigere mutasjoner ved hjelp av intern gensammenligning. Dette gjør det mulig å oppdage feil og reparere dem, forklarer Hejnol.

– Svært interessant studie

I Bdelloidens arvemateriale fant forskerne i tillegg ut at åtte prosent av genene ikke var fra dyr. Disse genene var, til forskernes store overraskelse, fra planter, sopp og bakterier. Hjuldyret har «stjålet» med seg gener fra andre organismer.

Funnene i studien er svært interessante, mener Dag Hessen, professor i biologi ved UiO.

Det har jo vært kjent en stund at disse artene har formert seg ukjønnet, men det ser ut som de har gjort det i lang tid, og det er et mysterium hvordan organismer kan opprettholde genetiske variasjon og utvikle seg uten sex, sier Hessen til NRK.no.

Grunnen til at kjønnet formering er så dominerende, er fordi det gir genetisk variasjon, noe som også gir bedre evne til å bekjempe sykdom og parasitter. Funnene i denne studien er svært interessant fordi de viser hvordan dette kan skje også uten sex.

Stjeling av gener kan gi mer variasjon

Stjelingen av gener fra organismer rundt seg kan nemlig være årsaken til at det finnes hele 450 godt utviklede arter i Bdelloid-familien.

– Mangelen på variasjon kan muligens kompenseres for ved opptak av gener fra miljøet rundt, sier Andreas Hejnol.

Zoolog Petter Bøckman synes funnene er spesielle.

– At dyret er aseksuelt har man visst en stund, og aseksualitet blir sett på som lite effektiv evolusjon. Det er veldig spesielt at de har funnet ut at dette dyret plukker opp gener fra planter og andre organismer, sier Bøckman til NRK.no.

– Naturen er ikke rett frem - den overrasker stadig, sier han.