Hopp til innhold

Stor nedgang i pingvinbestanden i Antarktis

Antallet pingviner i deler av det vestlige Antarktis har gått ned med så mye som 50 prosent siden 1970-tallet. Årsaken er mindre krill i havet på grunn av global oppvarming og økt konkurranse fra hval om maten, viser ny forskning.

adélie penguins

Det blir færre adeliepingviner i Antarktis som følge av større konkurranse om krillen i sjøen, mener forskere.

Foto: HO / REUTERS

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Den antarktiske halvøy

Den antarktiske halvøy i det vestlige Antarktis er ett av områdene ringpingvinen og adeliepingvinen holder til.

Foto: cc/Giovanni Fattori

Forskere har studert de to pingvinartene ringpingvin og adeliepingvin i vest-Antarktis over flere tiår. De ser at antallet har gradvis gått nedover siden 1970-tallet.

Forklaringen er ifølge forskerne at pingvinene får tak i mindre krill. Tilgangen på krepsedyret har blitt dårligere på grunn av varmere vær, mindre sjøis og mer hval.

Bare en av ti overlever den første vinteren

Matmangelen fører til at færre pingviner overlever sin første vinter alene.

- Rundt halvparten av pingvinene klarte seg på 1970-tallet og fram til rundt 1986. Nå overlever bare hver tiende pingvin, sier Wayne Z. Trivelpiece i National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i California, USA til National Geographic.

Han har studert ringpingvin og adeliepingvin siden midten av 1970-tallet, og ser en klar sammenheng mellom de dårlige oddsene pingvinene har for å overleve og krillbestanden.

Økosystemet i ubalanse

Krill

Varmere vær og mer hval gjør at det er 80 prosent mindre krill i Antarktis nå enn for 20 år siden.

Foto: NRK

- Det er rundt 80 prosent mindre krill her nå enn det var for 20 år siden. Det gjør at unge pingviner har mindre sjanse til å finne mat ofte nok de første månedene de skal klare seg på egen hånd.

Forskere fra NOAA og Scripps Institution of Oceanography understreker at krillen er en av de viktigste artene i økosystemet i dette området.

Det vestlige Antarktis er også ett av områdene i verden hvor det blir varmere raskest, temperaturen har økt med mellom fem og seks grader siden 1940-tallet. Det varme været har ført til at det har blitt mindre og mindre sjøis i området.

- Når det blir mindre is blir det også mindre plankton som krillen er avhengig av om vinteren, sier Trivelpiece.

Pingvinboom

Pingvinene må også konkurrere om krillen med en økende hvalbestand. Hvalfangst på 1900-tallet førte til reduksjon i antallet hvaler, og dermed en større pingvinbestand.

- Fra 1930-tallet frem til 1970 var det pingvinboom i Antarktis, hovedsakelig som en følge av mindre konkurranse fra hvalene om krillen.

Adeliepingvin

Internasjonal hvalfangst bidro til pingvinboom i Antarktis mellom 1930 og 1970. Færre hval i havet ga mer mat til pingvinene.

Foto: MARK BAKER / REUTERS

Tellinger av de to pingvinartene i denne perioden er ikke veldig presise, men man antar at bestanden ble fem- eller seksdoblet fra 1930 til 1970.

Forskerne mener det var rundt 150 millioner tonn krill tilgjengelig i området etter at den globale hvalfangsten tok knekken på store deler av bestanden.

Hvalen på vei tilbake

Men glansdagene til pingvinene er nå over. Hvalene er på vei tilbake.

- Mengden krill som er tilgjengelig for pingviner har gått ned på grunn av økt konkurranse fra en økende hvalbestand, dessuten har global oppvarming ført til drastiske endringer i økosystemet, skriver forskerne ifølge BBC.

Funnene er presentert i Proceedings of the National Academy of Sciences. Forskerne mener antallet pingviner og krill vil fortsette å synke hvis det varme været i området vedvarer.

- Ringpingvinen er særlig utsatt da den holder til i et begresnset område, den Antarktiske halvøy og Scotia-sjøen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.