NRK Meny
Normal

Færre kvinner i idrettsstudier på grunn av mensen, tror forskere

Kvinner er underrepresentert i sportsmedisinsk forskning. Det kan være fordi menstruasjonssyklusen skaper «krøll» for dem som samler inn data.

Friidrett, Diamond League, Bislett Games 2016.

Kvinner er like aktive innen idrett som menn, men de er underrepresentert i treningsstudier.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kvinner og menn er i dag nesten like ivrige til å trene og prestere sportslig.

Men kjønnsforskjellen er stor når det handler om å delta i forskning knyttet til idrett og prestasjon.

Det kommer fram i en artikkel i British Journal of Sports Medicine.

Det er ikke snakk om at jentene selv skygger banen. Den britiske studien mener det er forskerne som skyr damene.

De tror årsaken er at hormonforandringer og smertefaktorer knytta til kvinners menstruasjonssyklus blir sett på som trøbbel.

Få kvinner i studier

Hovedforfatter av studien, Georgie Bruinvels ved University College London, tror forskerne rett og slett er redde for å få unøyaktige data.

– De komplekse sidene ved kvinners syklus blir nok sett på som et stort hinder for å inkludere kvinner i fysiske tester, sier Bruinvels til British Journal of Sports Medicine.

Bruinvels støtter seg også til data fra en tidligere britisk undersøkelse som så på andelen mannlige og kvinnelige deltagere i idrettsstudier mellom 2011 og 2013, til sammen mer enn seks millioner deltagere fordelt på 1382 idrettsstudier. Andelen kvinner var 39 prosent.

– Studier som fokuserer på kvinner og trening, bør oppmuntres fordi kvinner og menn tross alt er forskjellige, sier Bruinvels til Live Science.

Vil ha kvinner til fagfeltet

Rektor ved Norges idrettshøgskole, Kari Bø, gjenkjenner problematikken. Hun er professor i treningsvitenskap og fysioterapi og bekrefter at det er altfor lite forskning som inkluderer kvinnelige idrettsutøvere.

Kari Bø

Kari Bø er rektor ved Norges idrettshøgskole.

Foto: Andreas B. Johansen

– Det forskes helt klart mest på menn innenfor idrett og trening, og det skaper en homogen gruppe å jobbe med. Samtidig kan en argumentere med at også hos menn vil nivåene av for eksempel testosteron variere – så det holder ikke å skylde på syklus når en utelater kvinner, mener Bø.

En av konsekvensene er at resultatene blir unyanserte og ikke kan generaliseres til kvinner når testgrupper i hovedsak består av menn.

Georgie Bruinvels ved UCL peker også på at det mangler forskning på hva syklusen egentlig har å si for fysisk prestasjon hos kvinner. Hun får støtte av rektoren ved NIH.

– Vi trenger å ta et skritt tilbake og få mer kunnskap om kvinner og trening, hvorvidt syklus spiller inn, og eventuelt på hvilke områder. Vi kan jo ikke per i dag slå fast at det faktisk er tilfelle, sier Bø.

En viktig faktor er at hoveddelen av forskere innafor fysiologi, trening og prestasjon, fortsatt er menn, tror Bø.

– Vi sliter med å få kvinner til å velge fag som fysiologi og biomekanikk. Skal vi få mer kunnskap om kvinner og trening, trenger vi flere kvinnelige forskere som er interessert i slike problemstillinger også, understreker Bø.