Derfor vil Facebook vite hvor du bor

Nettstedet bruker informasjonen om deg til å målrette reklame. –Alle har noe å vinne på at reklamen blir mer tilpassa, sier svensk ekspert.

Mark Zuckerberg med Facebooklogo

Mark Zuckerberg og Facebook lar annonsørene skreddersy reklamekampanjene sine.

Foto: Paul Sakuma / AP

Før nyttår pussa Facebook opp designet sitt, og benytta samtidig anledningen til å prøve å få så mange som mulig til å fortelle hvor de bor.

Denne informasjonen gir Facebooks annonsører muligheten til å selge reklame for produkter og tjenester med lokal tilknytning.

Facebooks største inntektskilde

– Hvis man annonserer på Facebook får man muligheten til å sirkle inn den målgruppa man er ute etter basert på informasjon om for eksempel alder, interesser og bosted, forteller Lena Carlsson til NRK.

Hun jobber i kommunikasjonsbyrået Kreafon, og har nylig utgitt boka Marknadsföring och kommunikation i sociala medier.

Carlsson forklarer at annonsøren målretter reklame ved å bare vise den til potensielle kunder, noe som også gjør det lettere å se hvor godt reklamen faktisk virker.

Insidefacebook.com melder at reklamesalg retta mot brukernes bosted er Facebooks største inntektskilde, og at geografiske opplysninger om kundene er særdeles viktig for blant annet annonserende restauranter.

Mindre irriterende reklame

Lena Carlsson

Lena Carlsson synes det er pussig at ikke flere annonserer på Facebook.

Foto: Kreafon

Lena Carlsson tror målretta reklame kan være veien å gå for at reklamen skal oppfattes mindre irriterende.

– Jeg tror at alle mennesker i gitte tilfeller vil ha reklame. Ska du for eksempel bygge om kjøkkenet vil du sikkert ha informasjon om kjøkkenutstyr. Hadde det vært en måte man kunne fortelle at «dette vil jeg ha informasjon om», hadde reklamen blitt langt mindre irriterende.

Hun er likevel ikke sikker på i hvor stor grad den målretta Facebook-reklamen virker.

– Man kan få statistikk fra Facebook som viser hvor mange ganger en annonse er blitt vist. Men det er forskjell på om annonsen vises og om du faktisk ser den.

Carlsson forteller at det trengs veldig mange visninger for at en annonse skal bli klikka på.

– Jeg har ingen eksakte tall på dette, men man må nok ned på promillenivå, anslår hun.

Man blir ikke overvåka

Carlsson forteller at det er en utberedet misforståelse at annonsørene kan kjøpe tilgang til de potensielle kundenes profiler.

– Annonsørene sier hvilke parametre de vil ha oppfylt, og Facebook finner så ut hvilke brukere som passer inn.

Man trenger altså ikke være redd for at firma som reklamerer på Facebook sitter der med masse personlig informasjon om brukerne.

– Alle vinner på tilpassa reklame

Ifølge Carlsson er det fortsatt relativt få firma som bruker Facebook som annonsearena, noe hun synes er litt pussig. Hun har flere teorier på hvorfor det er akkurat sånn.

– Noen har nok rett og slett ikke tenkt tanken - eller så tenker de muligens at er useriøst.

Hun spekulerer også på om mangelen på fleksibilitet i annonseutforminga kan spille en rolle.

– Annonsene er små med kort tekst, det egner seg ikke for kampanjer som vil bygge et varemerke. I tillegg vil nok reklamebyrå tjene lite på å lage Facebook-reklamer, de styrer kanskje kundene mot andre plattformer.

Hun tror uansett at målretta reklame er fremtida.

– Jeg tror det blir sånn at konsumenten får mer å si når det gjelder hvilke reklamer de eksponeres for. Alle har noe å vinne på at reklamen blir mer tilpassa.