Hopp til innhold

Strengere krav til luftkvalitet vil hindre astma hos barn

Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn – også i Norge. Nå viser forskning at mange av tilfellene kunne vært unngått.

Jente med astmamedisin

TO AV TI HAR ASTMA: Mange unge plages av astma i Norge.

Foto: Scanstock

Astma er en kronisk betennelsestilstand i lungene som rammer mange. Hoste, tung pust og surkling i brystet er noen av plagene ved lidelsen.

Årsakene til astma kan være flere, men en studie knytter nå for dårlig luftkvalitet til en tredjedel av alle nye tilfeller av astma hos barn i Europa.

Stor studie

Studien er gjennomført ved Institutt for Global Helse i Barcelona (ISGLOBAL) og viser at særlig mengden svevestøv kan knyttes til nye tilfeller av astma.

Analysene konkluderer med at 66 600 nye tilfeller av barneastma i Europa kunne vært unngått dersom landene hadde fulgt Verdens helseorganisasjon (WHO) sine retningslinjer for mengde tillatt svevestøv.

WHOs retningslinjer sier at mengden av fint svevestøv ikke skal overskride 10 mikrogram pr. kubikkmeter luft i snitt i løpet av et år. I Norge er tilsvarende grense 15 mikrogram.

Svevestøv

FARLIGE PARTIKLER: Selv om de er mikroskopiske, er de farlige. Verdens helseorganisasjon har satt grenser for hvor mange mikrogram svevestøv som kan aksepteres.

Foto: Ellen Namork / Folkehelseinstituttet

Dersom landene hadde klart å holde mengden svevestøv på et enda lavere nivå, ville man kunne unngått hele 190 000 tilfeller av barneastma i Europa årlig, ifølge rapporten.

Forskerne har brukt data på luftforurensing fra 18 europeiske land og sammenholdt dem med globale tall på astmatilfeller hos barn. Forurensingskildene forskerne har undersøkt er svevestøv, nitrogendioksid og sot.

Studien slår også fast at WHOs grenseverdier for nitrogendioksid, der kilden først og fremst er eksos, ikke er strenge nok til å hindre nye tilfeller av astma.

Norge er et av landene i undersøkelsen.

Mange norske barn plages av astma

– Vi kjenner til liknede studier som viser sammenhengen mellom eksponering for dårlig luft og astma hos barn. To av ti norske barn under 10 år har astma, sier Hogne Skogesal i Norges Astma og Allergiforbund.

– Det er voldsomme tall i studien og vi ser en økning også i Norge i antallet nye astmatilfeller.

Det er Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet som setter grensene for mengden tillatt luftforurensing i Norge. Kildene til svevestøvet er blant annet eksos, vedfyring og industri. Skogesal er klar på hvor tiltakene må settes inn.

– For oss er det tydelig at det viktigste tiltaket er at trafikken i byene må ned.

– Et varsel om at vi må handle

Haneen Khreis er hovedforfatter på studien. Han mener resultatene krever handling.

– Bare de siste par årene har flere analyser vist sammenhengen mellom luftkvalitet og astma hos barn. Det finnes flere måter vi kan redusere utslippene på. Vi kan og vi bør gjøre noe med det.