En pille til deg = ti piller til meg

Å gi alle psykiatriske pasienter samme dose medisin, er som å gi alle personer samme brillestyrke, sier farmakolog Helge Refsum. 130 000 nordmenn tar Cipramil eller Cipralex mot depresjon eller angst, men en av tre oppnår aldri den tiltenkte virkningen. Mange får alvorlige bivirkninger.

Piller
Foto: Illustrasjonsfoto:www.colourbox.no

Hør innslaget om psykofarma

Når legemiddelindustrien utvikler legemidler, har de prøvd dem ut på store befolkningsgrupper. Når de så markedsfører dem, anbefaler de en standard dose etter gjennomsnittet. -Det blir som å si at alle at alle nærsynte kunne klare seg med samme brillestyrke, sier Refsum.


Resept = lodd

Mellom 60 og 70 prosent av oss har gener som gjør at leveren bryter ned medisinen slik produsenten har forutsatt.

Fem prosent vil få null virkning, fordi de har en genvariant som gjør at medisinen brytes ned veldig fort. Mens tjuefem prosent har arvet en genvariant fra mor eller far som gjør at vi bryter ned denne medisinen saktere. Noe som betyr at en tablett gir dobbel virkning, inkludert store bivirkninger. Og hvis du har arvet den genvarianten fra begge foreldre, slik tre av hundre nordmenn har, så vil du få tidobbel virkning.

Løsning

Det er imidlertid nok at legen tar en blodprøve og sender den inn til genanalyse. Svar på en slik prøve kommer på under en uke. -Men det er dessverre ikke rutine at legene gjør det, så feildosering av psykiatriske legemidler er et stort problem, sier Bernhard Lorentzen, overlege og psykiater på Diakonhjemmets alderspsykiatriske avdeling i Asker. Han bekrefter at overdosering av medisiner i psykiatrien er et stort problem: Bivirkningene kan være kvalme, slapphet og impotens, og også blodtrykksfall, ødemer og i verste fall hjertesvikt, sier Lorentzen.