Ei blot til pynt...

Den er ikke bare til pynt, den flotte rødfargen som røya pynter seg med. Bak den prangende buken skjuler det seg gener med litt ekstra motstandskraft mot sykdom.Det å skulle lage rødfarge har nemlig også en kostnadsside: Det går utover fisken evne til å motstå infeksjoner.

Røya kan bli borte
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Hør innslaget om seksuell seleksjon hos røye.

Det å skulle lage rødfarge har nemlig også en kostnadsside: Det går utover fisken sin evne til å motstå infeksjoner.

Derfor støter du av og til på fisk som på sensommeren ikke har kledd seg i parringsdrakt. Det er individer som ikke føler seg spreke nok til å forsvare et gyterevir og ei heller varte opp hunnfisken og følgelig drøyer parringen til neste år.

Ivar Folstad UiT

Ivar Folstad

I tillegg viser forskning nå at det er ikke bare når partene ser hverandre i fiskeøyet at valg blir tatt. -Også eggcellene kan si nei til sperm med litt dårligere genmateriale, kan adferdsbiolog Ivar Folstad ved Universitetet i Tromsø fortelle.