Dyrket døden i antikken

I det gamle Grekenland var ikke døden slutten, men derimot starten på et nytt liv i en annen verden.

Marina Prusac
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Tidenes største utstilling i Norge om antikken, åpnet nylig på Kulturhistorisk museum i Oslo. Den handler om livet i Europa fra om lag 500 år før til 500 år etter Kristi fødsel, og døden er et viktig tema.

- Begravelsesprosesjonene var veldig festlige opptog med musikanter, gråtekoner og fryktelig mange mennesker, forteller Marina Prusac, førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum og ansvarlig for den nye utstillingen "Dødskult i antikken".

Livet etterpå

Utstillingen vil være åpen helt til jul og tar for seg gravskikker i tidsperioden vi gjerne kaller antikken.

Den forteller historier om hva grekerne og romerene trodde på og hvordan de begravde sine døde. Ifølge Prusac var livet på den andre siden viktig for dem, og den mest utbredte forestillingen var at døden ikke var slutten, men derimot starten på et helt nytt liv i underverdenen.

- Feiret døden

Prusac forteller om store festivaler for de døde. Målet med dem var å blidgjøre gjenferdene slik at de ikke skadet dem som fortsatt levde.

- Nære familiemedlemmer holdt også fester for sine avdøde familiemedlemmer. Det gjorde de for å minnes de som ikke lenger var blant dem, forteller hun.

Også disse festene bar mer preg av feiring enn sorg. Familien samlet seg med god mat og drikke i slektas hus i gravbyene der de døde lå. Samilingene skjedde til faste tidspunkt og sikret at de døde ikke ble glemt selv om de var borte.

HØR VERDT Å VITE SPESIAL: Dødskult i antikken