Drivhuseffekt kjøler ned

En type drivhuseffekt bidrar trolig til å gjøre kloden vår kaldere og kan være med på å løse klimakrisen.

Drivhus i solnedgang
Foto: Flicr

At drivhuseffekten gjør jorda vår varmere gjennom global oppvarming har vi hørt før. Men at en form for drivhuseffekt også kan bidra til å motvirke oppvarmingen av jordkloden, har ikke fått særlig mye oppmerksomhet.

Senket temperaturen

Det er gjennom studier av lufttemperaturen i Spania at lokale forskerne gjorde oppdagelsen. Mens gjennomsnittstemperaturen i Spania har steget med 0,5 grader hvert tiår i snitt siden 1983 , har det halvtørre åkerlandskapet Almeria opplevd nedgang i gjennomsnittstemperaturen med 0,3 grader.

Forsker Pablo Campra og hans kolleger ved Universitet i Almeria tror de vet hvorfor. Siden 1970-tallet har Almeria opplevd en voldsom vekst i antall drivhus og har i følge New Scientist den største samlingen drivhus i hele verden.

Klimaløsning

Planter i drivhus

Drivhus holder både varmen inne og reflekterer solyset ut i atmosfæren

Foto: Adam Wise

Ved hjelp av satellitter har forskerne sammenlignet forskjellen mellom normale åkerområder og områdene som er erstattet av drivhus. Forskerne konkluderer med at på varmestråling og mengde lys som blir reflektert er større på grunn av drivhusene. Dermed vil områder uten drivhus i større grad bli varmet opp.

I områder med tørre landskap er det færre skyer som kan bidrar til å holde varmen inne i atmosfæren. De spanske funnene kan bane vei for materialer som reflekterer solstråler tilbake til atmosfæren i tørre områder. En norskutviklet biomembran baserer seg på dette prinsippet.