NRK Meny
Normal

Døden er ikke slutten!

Døden er ikke det siste skal vi tro de store verdensreligionene. Du har mye i vente også etter at dette livet er slutt. Men det gjelder å trå rett skal du få full uttelling i det hinsidige.

Nyter været
Foto: www.colourbox.com

Det eneste som er sikkert i livet er at vi skal dø. Men vi vet lite om hva som faktisk skjer etterpå. Dessverre er det heller tynt med dokumenterte vitneutsagn. Her kan du lese hvilke svar noen av de store verdensreligionene gir:

Islam: Gode gjerninger gir paradis

Mekka

Mekka islams helligste pilgrimsmål.

Foto: Hassan Ammar / AP

Det er ikke slutt med dette livet, og hvordan vil lever her, får konsekvenser for det som skjer etterpå. Alle mennesker står legemlig opp på dommens dag. Da skal hver og en dømmes ut fra sine handlinger i dette livet.

Vi blir alle stilt til regnskap overfor Gud. Derfor er det viktig å etterfølge de leveregler som Koranen gir.

Velger mennesket Guds vei kommer det til paradis med alle dets goder. Velger det å forlate denne veien venter fortapelsen med pinsler i helvete.

Med utgangspunkt i Koranen, har enkelte skriftlærde hevdet at mennesket er i en slags mellomtilstand etter døden, og før den endelige dommen. De onde straffes alt i graven, de gode slipper gravstraffen og venter i ro på oppstandelsen.

Kristendommen: Troen frelser

Blomster på en grav.

Vi hedrer den avdøde ved å stelle graven.

Foto: Illustrasjonsfoto:www.colourbox.com

Også kristendommen forkynner et liv etter døden med to utganger - frelse eller fortapelse. Bare den som har levd et liv uten synd kan komme til himmelen. Siden mennesket er født syndig, er det ikke nok med gode gjerninger, mennesket trenger en frelser.

I Johannes åpenbaring står det at Gud skal skape en fullkommen ny himmel og en ny jord. Den som har tatt i mot Jesu frelse får evig liv i full harmoni, mens den som ikke ville tro går fortapt.

Bibelen er ikke tydelig på hva som skjer i mellomfasen etter at livet er slutt, og fram til dommens dag. Men også her i Norge er det en sterkt tradisjon for å holde minnet om den avdøde levende. Gravene blir pyntet med blomster og det tennes levende lys på spesielle dager.

Blomster på en grav.

Selv om et kjært familiemdlem er borte, er det mange minner knyttet til en grav.

Foto: Illustrasjonsfoto:www.colourbox.com

I katolsk tradisjon snakkes det tydelig om en tilstand etter døden. Mellom det himmelske og det jordiske finnes en rensende tilstand, Purgatoriet. De som befinner seg der, blir hjulpet av de gjenlevendes bønner, og ved at messen blir lest for dem.

Den ortodokse kirke avviser heller ikke tanken om en mellomtilstand for sjelen, men har ikke definert denne nærmere.

Buddismen: Vi fødes igjen og igjen

I Buddismen er det ikke bare ett liv etter døden, men stadig nye. Jeg'et fødes igjen og igjen helt til det har nådd Nirvana.

Nirvana er menneskets høyeste mål. Det er ikke et sted, men en tilstand der sjelen er befridd fra den evige gjentakelsen av fødsel og død. Veien dit går ved å følge Den åttefoldige veien som Budda har forklart.

Hinduismen: Enhver er salig i sin tro

Meditasjon er en sentral del av hinduismen.

En hindu i dyp meditasjon.

Foto: Illustrasjonsfoto www.colourbox.com

I likhet med Buddismen tror også en hindu på gjenfødelse. For sjelen finnes det ikke fødsel eller død. Sjelen er evig og uforanderlig.

Når et menneske eller et annet vesen dør, tar sjelen bolig i et nytt vesen. Målet er slippe fri fra sjelevandringens evige sirkel, enten ved å følge gjerningenes vei, erkjennelsens vei, eller hengivenhetens vei.

Både yoga og meditasjon er teknikker som er nært knyttet til hinduistisk filosofi og som har frelse som mål.

Kilder:

Sidsel Øiestad Grande/Jan Fredrik Myklebust: Logos

Arnt Stabell-Kulø: Religioner du møter

Per Kværne/Kari Vogt: Religionsleksikon