Hopp til innhold

Dinosaurer flest var vegetarianere

Matvanene til 90 theropoder undersøkt - det store flertallet holdt seg til vegetarkost.

BRITAIN-ENT-DINOSAURS-SHOW BRITAIN-ENT-DINOSAURS-SHOW

Tyrannosaurus Rex var et av unntakene som bekrefter regelen om plantespisende dinosaurer.

Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Dinosaurer blir gjerne fremstilt som glupske rovdyr som rusla rundt på Jorda og glefsa i seg alt de kom over. Ny forskning viser derimot at de aller fleste holdt seg til grøntfôr.

Tyrannosaurus rex var et unntak

90 forskjellige theropoder har fått dietten sin granska, og forskerne lot seg overraske over hvor mange av dem som viste seg å ha vært planteetere.

– De nye undersøkelsene bekrefter det noen av oss har spekulert på i det siste. Det er på tide å sette disse dyrene i en ny evolusjonskontekst, sier Dr. Lindsay Zanno fra Chicago Field Museum til Telegraph.

Hun har vært med på å skrive rapporten som nylig ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Theropodene var ei gruppe tofota dinosaurer med Jurassic Park-stjernene Tyrannosaurus rex og Velicoraptor i spissen. Selv om kjendis-theropodene nok har bidratt til dinosaurenes rykte som fryktinngytende kjøttetere, tyder mye på at de tilhørte unntaket og ikke regelen.

– De fleste theropodene var tydeligvis tilpassa liv som rovdyr, men et eller annet sted på veien må de ha lagt om kosten, sier dr. Zanno.

– Underlige dyr

Forskerne har ikke hatt noen enkel jobb med å finne ut hvilke dinosaurer som spiste hva. Noen, som for eksempel T.Rex, har tenner og kjever som ikke levner mye tvil om hva de ble brukt til. Men mange theropoder har langt mer tvetydig anatomi enn sjefsøgla.

– Disse underlige dyrene har vært gjenstand for mye spekulasjon, og før nå har vi ikke hatt noen god måte å velge mellom konkurrerende teorier om matvanene deres på, forklarer Zanno.

Nå er det derimot funnet små mengder avføring, mageinnhold og tannmerker sammen med dinosaurfossiler, noe som har gjort jobben atskillig enklere.

– Så snart vi fikk lenka enkelte adapsjoner opp mot direkte bevis på hva de spiste ble det mye enklere å sette resten av theropodene i forskjellige matbåser også, utdyper Zanno.

Dagens dinosaurer

Hun tror at overgangen til plantekost kan ha spilt en avgjørende rolle for at dinosaurartene i kritt-tida var så mangfoldige.

Coelurosauria-dinosaurene, en undergruppe av theropodene, har levende etterkommere den dag i dag - fugler. Derfor er forståelsen av deres biologi viktig for å skjønne hvorfor og hvordan dyra begynte å fly.

– Vi vet rett og slett ikke hva som fikk fuglenes forfedre til å ta vingene fatt. Matleting i trær er bare ett av alternativene, sier Zanno.

Statistisk analyse av sammenhengen mellom fysiske karaktertrekk og diett kan nå gi ny innsikt i hvordan evolusjonen har fungert.

– Å kunne fastslå hva utdødde dyr har spist vil gjøre oss i stand til å se på enda større spørsmål. Som for eksempel om dyr tenderer til å utvikle større artsmangfold når de blir planteetere.