NRK Meny
Normal

De viktige tegnene på ADHD

Dette er symptomene legene ser etter når de skal stille diagnosen ADHD.

Uoppmerksomhet

 1. Er ofte ikke oppmerksom på detaljer, eller gjør slurvefeil med lekser, arbeid eller andre aktiviteter
 2. Har ofte vansker med å opprettholde oppmerksomheten mot oppgaver eller lekeaktiviteter
 3. Synes ofte ikke å høre etter ved direkte tilsnakking
 4. Følger ofte ikke med på instrukser, og unnlater å fullføre oppgaver på skolen eller plikter hjemme (uten at det skyldes trass eller at instruksjonen ikke er forstått)
 5. Har ofte vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter
 6. Vil ofte mislike eller være unnvikende med å påta seg oppgaver som krever vedholdende mental anstrengelse (som skolearbeid og lekser
 7. Mister ofte ting som er nødvendig for oppgaver eller aktiviteter (for eksempel leker, skolemeldinger, penner bøker eller verktøy)
 8. Er ofte lettdistrahert av ytre stimuli
 9. Er ofte glemsk i daglige gjøremål

Hyperaktivitet

 1. Er ofte urolig med hendene eller føttene, eller har vanskelig med å sitte stille.
 2. Forlater ofte plassen i klasserommet eller andre situasjoner der det forventes at man blir sittende
 3.  
 4. Springer ofte rundt eller klatrer usedvanlig mye i situasjoner der det ikke er passende ( hos ungdommer kan det være begrenset til en subjektiv følelse av rastløshet)
 5. Har ofte vanskelig for å leke rolig eller holde på med fritidsaktiviteter
 6. Er ofte ”på farten” eller ”på høygir”
 7. Snakker urimelig mye

Impulsivitet

 1. Plumper ofte ut med svaret før spørsmålet er blitt ferdigstilt
 2. Har ofte vansker med å vente på tur
 3. Avbryter ofte eller er ofte påtrengende overfor andre (for eksempel trenger seg på samtaler eller lek)

Lista over angir tegn legene ser etter. Ikke alle kriterier i alle kategorier må være oppfylt før diagnosen kan stilles. Legene definerer gjerne at minst seks av symptomene på uoppmerksomhet og hyperaktivitet må være til stede, og de må ha vart i minst seks måneder og være så alvorlige at de gir personen problemer. 

I tillegg sier definisjonen at noen av symptomene må ha vist seg før barnet fylte sju år, og de må gi personen problemer på to eller flere områder. (F.eks. både hjemme og på skolen)

Et sist kriterium er at symptomene ikke bare er en del av en støre og mer gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, schizofreni, eller en annen psykotisk forstyrrelse, angstproblematikk eller en personlighetsforstyrrelse.

Les mer på nettsiden til ADHD Norge