Derfor kan et mannebrøl tiltrekke en kvinne

I likhet med dyrene er lyden av stemmen vår med på å avgjøre om vi føler tiltrekning til en annen person eller ikke, men kan en manns brøling og roping tiltrekke en potensiell partner?

Ole Andre Osmundsen

Ole Andre Osmundsen (29) vil finne ut av om et brøl kan tiltrekke en potensiell partner i «Når kjemien stemmer».

Foto: Leif Arild Eriksen / NRK

På samme måte som dyr synger, brøler og brummer, kan lyden av stemmen til en potensiell partner ha mye å si for om vi mennesker også føler oss tiltrukket til noen. Og en mørk mannsstemme kan være tegn på makt, status og god fysikk, noe som appellerer hos kvinnen.

I andre episode av «Når kjemien stemmer» får vi se hvordan Jenny reagerer når hun for første gang får høre friernes stemmer, og det starter med et brøl.

– Hvordan en mann brøler kan si noe om hvor god han er til å beskytte kvinnen, hvordan han bruker stemmen i en faresituasjon, og faktisk også noe om størrelse på kroppen, sier atferdsbiolog, Jens Anderas Huseby.

Bruker stemmen til å avskrekke

Jens Andreas Huseby

Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby, forteller at stemmen spiller en stor rolle når mennesker skal finne seg en partner.

Foto: NRK

Men det er ikke bare kvinnen som påvirkes av mannens stemme, det går også andre vegen. Lyse kvinnestemmer er også appellerende hos en mann.

– Det er ikke sånn at jo lysere den er jo bedre, men det mest interessante her er at kvinner endrer toneleiet sitt når hun snakker med en mann hun finner attraktiv. På samme måte kan mannen ubevisst merke når hun ikke synes han er like interessant lenger, forteller Huseby.

Det er også forskning som konkluderer med at mørke mannsstemmer virker mer avskrekkende på andre menn enn den virker tiltrekkende på kvinner. Forskere ved Penn State University i USA fant i en studie fra 2016 ut at mørke stemmer oftere ble rangert som dominerende enn som attraktive blant kvinnene.

Dette bekreftes i en ny studie som viste at aggresjonen hos et utvalg yngre menn økte når de hørte en annen manns mørke stemme.

Trond Amundsen, NTNU

Trond Amundsen, professor i atferdsbiologi ved NTNU.

Foto: Kristin Heggdal / NRK

Dette kjenner vi igjen fra dyrelivet.

– For eksempel bruker fugler sang både i konkurranse med andre hanner om territorier og maker. Brølene til en del hjortedyr kan på samme måte signalisere størrelse og dominans både til konkurrenter og mulige partnere, forteller professor i atferdsbiolog ved NTNU, Trond Amundsen.

Leser dikt

I tillegg til stemmen har vi mennesker språket, som er det som først og fremst skiller oss fra andre dyr.

– At språk betyr noe i partnervalg er vel ganske klart. Det finnes forskning som tyder på at både språkbruk og stemme har betydning for menns suksess i å skaffe seg partner, forklarer Amundsen.

I andre episode av «Når kjemien stemmer» leser deltakerne opp dikt og sanger for å prøve å forføre Jenny.

– Når man snakker uttrykker man flere ting. Ikke bare det man sier, men også hvordan det sies. Selvsikkerhet, dominans, om man er vant til å få oppmerksomhet kommer til uttrykk i talen, forteller Huseby.

Se andre episode av «Når kjemien stemmer» her.