NRK Meny
Normal

Derfor døde hvalene i ørkenen

I 2010 fant veiarbeidere hvalknokler midt i Atacama-ørkenen i Chile. Paleontologene gravde ut en flere millioner år gammel massegrav – den største i sitt slag i verden. Først nå tror forskerne de vet hvorfor.

Chile Whale Fossils

Her, i veikanten ved den panamerikanske motorveien, har forskere i fire år drevet utgravinger. Stedet ligger nord for byen Caldera, og veikanten var altså strandlinje for litt over fem millioner år siden.

Foto: Museo Paleontologico de Caldera / Ap

Forhistoriske hvaler svømte i land døde i hopetall på en lenge forsvunnet strandlinje i Sør-Amerika for fem millioner år siden. Nå tror arkeologer at de har funnet svaret på hvorfor: De spiste store mengder giftige alger, ifølge en rapport i det britiske tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Fire ganger i løpet av 15 000 år strandet store marine pattedyr her, og forskerne har ikke klart å finne andre forklaringer enn at algeoppblomstring har ledet til at dyra er blitt forgiftet, og har flytt døde eller døende i land.

Ifølge rapporten er det avrenning av jernoksid fra Andesfjellene som iblant forårsaker en slik oppblomstring. Det samme skjer i våre dager, også utenfor kysten av Chile, og det kan føre til massedød for livet i havet også i dag.

Chile Whale Fossils

Et støp av gips beskytter deler av et hvalskjelett før transport til museum. Stedet fossilet ble funnet ligger om lag én kilometer fra dagens vannkant.

Foto: Ap

Paleontologene har riktignok ikke funnet direkte bevis for teorien. De har eksempelvis ikke funnet lag med algeceller i avleiringene på stedet, men de har funnet fossiler av enkeltstående alger, av en type som kan medvirke til en giftig oppblomstring.

Fant gravgård da de skulle bygge vei

Det vakte internasjonal oppsikt da chilenske veiarbeidere avdekket enorme knokler da de skulle utvide den panamerikanske motorveien på strekningen gjennom Atacamaørkenen i 2010. Det viste seg fort at bakken i veikanten var en paleontologisk gullgruve, som senere ble døpt Cerro Ballena - Hvalåsen.

Skjelettene inkluderte det som er beskrevet som et «stjernelag» av søramerikanske hvaldyr fra senmiocen-perioden, for over fem millioner år siden.

Chile Whale Fossils

Den chilenske ministeren for kulturminner besøkte Cerro Ballena i november i 2011.

Foto: Ap

– Vi fant utdødde arter, som hvalrosshvaler og en slags marine dovendyr. For meg er det helt utrolig at vi kan finne så enormt mange interessante skapninger på et felt som bare er 240 meter langt. En utrolig tett samling av arter, sier paleontolog Nicholas Pyenson ved Smithsonian Institute til BBC.

Det var instituttet, sammen med chilenske paleontologer, som drev utgravingen og som har stilt betydelige ressurser til veie i etterkant. Forskerne lagde 3D-modeller av massegraven i veikanten, før de gravde ut og fjernet hele skjeletter fra stedet.

Kan være vanligere enn tidligere trodd

For fem millioner år siden var veikanten en strandlinje innenfor et beskyttende rev, som i dag er en åsrygg ved sjøkanten på vestkysten av Chile.

Det er ikke kjent hvorfor hvalene strandet akkurat her, i et geologisk temmelig uinteressant område i Chile, men forskerne tror de har svar også på det. I rapporten foreslår de at denne typen hendelser er langt vanligere enn tidligere trodd.

Chile Whale Fossils

Området har vært gjenstand for mange spekulasjoner de siste årene. Det er først nå forskerne mener å ha funnet årsaken til at de marine pattedyrene strandet akkurat her.

Foto: Ap

I rapporten foreslår de at liknende massegraver trolig vil finnes i områder som har samme geologiske forutsetninger. Det betyr avrenninger av jernoksid direkte til havet, og med oppstrømming i havet utenfor, at næringsrikt bunnvann blir presset opp og dannet grobunn for algeblomstring.

Universitetet i Santiago søker nå å opprette en forskningsstasjon på stedet, for å fortsette utgravinger. Forskerne på stedet tror området fremdeles skjuler flere hundre fossiler av store, marine pattedyr.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Dino2» i nytt vindu