Hopp til innhold

Derfor blir det nordlys

NASA mener «romskjelv» er årsaken.

Nordlys over Kvaløya
Foto: Per Ivar Somby

Forskere tilknytta NASAs THEMIS -satellitter mener nå å ha funnet en nøkkelårsak til hvorfor nordlys oppstår. De har oppdaga et nytt fenomen, verdensommets motstykke til jordskjelv - såkalte romskjelv.

Strikkeffekt

Disse oppstår ved at solvind først strekker jordas magnetfelt så langt ut at det smeller tilbake igjen, noe som kan sammenlignes med en strikk som blir trukket ut for så å slippes.

Solvindplasma blir dermed slynget mot jorda i en voldsom fart, før de stopper mot jordas geomagnetiske felt rundt 30 000 km over bakken. Plasmaen setter i gang en reaksjonsprosess - et romskjelv - i magnetfeltet. Dette kan sammenlignes med en sprettballeffekt der plasmaen spretter mot det geomagnetiske feltet helt til energien går over i magnetfeltet.

David Sibeck fra Goddard Space Flight Center forteller til NASA Science news at de hadde regna med at noe sånn kom til å skje. Det som derimot var overraskende, var konsekvensene av dette.

Etter møtet med magnetfeltet danner plasmaen nemlig svære virvelvinder med magnetisk gass.

– Det har blitt målt magnetiske svigninger på bakkestasjoner over hele kloden, på samme måter som seismiske målestasjoner måler jordskjelvaktivitet, forteller Vassilis Angelopoulos fra UCLA som er en av forskningslederne ved THEMIS-prosjektet.

Skjelv

Jordas magnetfelt rister etter romskjelv på en måte som kan minne om jordas bevegelser under et jordskjelv.

Foto: Evgeny Panov

Når plasmastrålene når den innerste delen av magnetfeltet, oppstår det motsattgående virvelvinder på hver sin side av strålene.

Denne kombinasjonen av romskjelv og virvelvinder mener forskerne kan ha betydelige konsekvenser på Jorda.

På den ene sida kan det forstyrre radiokommunikasjon og GPSer, og i verste fall kan magnetfeltene den genererer ta ut høyspentnett over store områder.

På den andre sida kan den fylle himmelen med nordlys, både som følge av svigningene i det geomagnetiske feltet og av partikler virvelvindene slynger inn i atmosfæren.

– Tror ikke det er hovedårsaken

Rasmus Benestad

Klimaforsker Rasmus Benestad tror ikke den nye teorien viser hovedårsaken til nordlys.

Foto: met.no

Rasmus Benestad, klimaforsker og fysiker ved Meteorologisk institutt , sier til nrk.no at dette virker plausibelt, men at han likevel ikke tror dette er hovedårsaken til nordlys.

– Det kan sikkert forklare en del avvik, men vi støtter oss fortsatt til Kristian Birkeland s hypotese om at nordlys oppstår som følge av partikler fra sola som fanges inn i jordas magnetfelt

Benestad presiserer uansett at disse teoriene absolutt ikke motsier hverandre, og fint lar seg kombinere.

Han synes ikke de nye funnene virker revolusjonerende, men presiserer at han ikke er noen nordlysekspert.

– Dette er nye målinger, men de bruker gamle fysiske lover for å forklare hva som skjer. Jeg tror ikke dette er noe kontroversielt.

Se dataanimasjon av THEMIS-satellittene i verdensrommet: