Her er våpenet som gjør deg til en mesterskytter

Rifla hjelper deg til å treffe mål på store avstander. Men den «selvsiktende» rifla skaper dype bekymringer, spesielt i USA.

Det er rykende ferskt fra tegnebordet og produksjonsbåndet, men «PGF», et såkalt målstyrt håndvåpen, har allerede skapt kontrovers i USA. Teknikken bak våpenet er til dels grensesprengende, og skal gjøre den mest hjelpeløse av oss i stand til å treffe mål på nær én kilometers avstand, ifølge magasinet New Scientist.

Det skaper både bekymring og begeistring blant eksperter på smarte våpen.

Trackingpont 2

Teknologien bak det avanserte siktet er avledet fra siktet jagerpiloter har hatt til rådighet. Komponentene husker hva du har ønsket å skyte på, og kompenserer for en rekke forhold for å hjelpe skytteren til å treffe målet.

Foto: Trackingpoint

– En smartrifle legger altfor mye makt i privatpersoners hender. En militær skarpskytter har en svært spesialisert rolle, noe som krever store mengder trening. Men med dette våpenet kan alle som vil, bli snikmordere, sier Noel Sharkey ved universitetet i Sheffield. Han er ekspert på smarte våpen.

Men hvordan fungerer det smarte våpenet?

Grovt forenklet er det en variant av siktesystemet jagerpiloter har hatt i sine fly i mange år. Rifla lar brukeren velge et mål, og det avanserte siktet låser målet med en laser. Brukeren trykker inn avtrekkeren, men i stedet for at kula blir avfyrt, begynner en datamaskin sine møysommelige utregninger.

Trackingpoint1

Slik ser det kritiske punktet av jakta ut, sett gjennom kameraet montert i siktet på rifla.

Foto: Trackingpoint

Rifla, som kjører på operativsystemet Linux, kompenserer for vindhastighet, for armbevegelser, temperatur, luftfuktighet og avstand til målet.

Rifla styrer avfyringen

Mens brukeren har fingeren på avtrekkeren, stopper datamaskinen kula fra å bli avfyrt før forholdene er helt rette. Når utregningene er ferdige, avfyres kula automatisk. I tillegg har rifla wi-fi. Det betyr at du kan sende bilder fra siktet trådløst til en smarttelefon eller et nettbrett.

Det gir en dødelig presisjon på opp mot 900 meter, ifølge selskapet selv.

Matthew Lang, ved Xavier-universitetet i Cincinnati, mener det kan bli svært farlig om rifler som denne faller i hendene på folk som har andre hensikter enn for jakt og i militære operasjoner.

– Dette betyr at det kan bli svært vanskelig å sikre offentlige steder når antallet potensielle snikskyttere øker så betydelig, sier han til New Scientist.

Men billig er det ikke. Riflene kommer i tre utgaver, og koster i USA mellom 17 000 og 22 000 dollar, eller 100 000 til 130 000 kroner. I prisen ligger også forsvaret mot de argeste kritikerne, som mener våpenet vil kunne gjøre drapsmenn av hvem som helst.

– Vil aldri lage automatvåpen

Selskapet TrackingPoint, som produserer riflene, sier selv de tar publikums bekymringer om våpenbruk på alvor, og framholder at de aldri vil produsere automatvåpen, slike som har vært brukt ved en rekke massedrap verden over. En rifle krever både tid og presisjon, og derfor mener TrackingPoint at deres våpen trolig vil være lite populære hos forbrytere og drapsmenn.

Selskapet finner i samme åndedrett verdt å nevne at den særs grovkalibrede Barrett M82, en 12,7 mm materiellødeleggelsesrifle som også kan brukes til skarpskyting på svært langt hold, i flere år har vært tilgjengelig på det private markedet. Det er ikke meldt om at noen har brukt Barrett-rifla ved forbrytelser.

Riflene ble lansert tidligere i år, og den dyreste av modellene er allerede nesten utsolgt fra produsenten, ifølge teknologinettstedet Arstechnica. Det er ikke kjent om noen av riflene er havnet i Norge.