Mysteriet hvithaien: Kan bli 50 år eldre enn vi trodde

Nye dateringsteknikker avslører at hvithaier kan bli over 70 år - ikke drøyt 20 som vi tidligere har trodd.

Hvithai

Hvithaien må nå, etter de nye funnene, bli regna som en av verdens lengstlevende bruskfisker.

Foto: ANDREW FOX / Afp

Sett i lys av at den er en av våre aller mest ikoniske dyrearter vet vi merkelig lite om hvithaien.

Fram til nå har den eldste hvithaien vi har visst om vært i midten av 20-åra, men en ny rapport slår nå fast at den eldste undersøkte haien i en studie ble hele 73 år gammel.

Store dyr blir gamle

– Vi har bare ikke visst det. Det er litt vanskelig å beregne alderen på dyr som svømmer rundt i havdypet og ikke er utprega samarbeidsvillige, forklarer zoolog Petter Bøckman til NRK.no.

Han forteller at det i dyreriket er vanlig at alder korrelerer med størrelse, og er derfor ikke veldig overraska.

– Små dyr dør gjerne fort, mens svære dyr dør langsomt. En mus blir et par år, en hest blir 30 og en elefant blir 70.

Bøckman sier han nesten er overraska over at de ikke har funnet noen som er enda eldre.

– Men det er det jo godt mulig de gjør på et eller annet tidspunkt.

Med hjelp av prøvesprengninger

Forskere har lenge forsøkt å aldersbestemme hvithaier ved å telle årringene i ryggsøylen. Problemet er at haienes brusk-skjelett gjør det vanskelig å skille ringene fra hverandre.

Li Ling Hamady og hennes forskergruppe ved MIT har løst dette problemet ved å se etter kjente radioaktive markører, og på den måten skille ringene fra hverandre.

Karbonisotopen det er snakk om er et resultat av atomprøvesprengningene på 50- og 60-tallet.

– Funnene våre har endra våre kunnskaper om hvithaiers levetid på dramatisk vis. Vi tror vi kjenner disse dyrene så godt, men faktum er at vi først nå begynner å forstå hva de spiser, hvor de beveger seg og hvor gamle de blir, sier Hamady ifølge BBC.

Rovdyr lever kortere

Alle dyrene i studien levde i Atlanterhavet, men forskerne tror ikke det er noen nevneverdige forskjeller på hvithaiers levetid i de forskjellige verdenshavene.

Petter Bøckman

Petter Bøckman er ikke overraska over funnene, og tror kanskje vi kommer til å finne ut at hvithaier kan bli enda eldre.

Foto: UiO

Hvis vi går ut fra at 70 år er en normal levetid for en hvithai, betyr det at de er blant verdens lengstlevende bruskfisker.

Haien, som i populærkulturen gjerne har blitt framstilt som dyrerikets definitive predator, tjener ikke levetid på å være en rovfisk - rovdyr blir generelt ikke like gamle som planteetere.

– Det er ikke noe poeng i å investere ressurser i å prøve å bli veldig gammel for et rovdyr - de blir ikke så gamle uansett. Gress slår ikke tilbake, men det kan dyrene du prøver å spise gjøre, forklarer Bøckman.

Hvithaien har status som sårbar ICUNs rødliste over trua dyrearter. De vokser sakte og modnes sent - bestanden kan derfor lide spesielt som følge av fiske og habitatforandringer.

Medforfatter Greg Skomal mener derfor at den nye rapporten er ekstra viktig.

– Disse funnene forandrer måten vi modellerer hvithaibestander på, og må derfor tas i betraktning når man utarbeider fremtidige bevaringsstrategier, sier han til physorg.